Mutasd mindet!

Veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri határozatok

1/2020. (III.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT – Veszélyhelyzet kapcsán meghozott intézkedésekről

2/2020. (III.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT  – Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak megerősítéséről

3/2020. (III.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT –  Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságai hatásköreinek polgármesterre történő átruházásáról

4/2020. (III.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT – Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága határozatainak megerősítéséről

5/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZATElőterjesztés – A nem lakáscélú bérlemények bérleti díjának és a Makói Városi Piac bérleti díjának mérsékléséről

6/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZATElőterjesztés – A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Alapszabályának módosításáról

7/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZATElőterjesztés – A Makói Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság létrehozásával kapcsolatos döntés

8/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT – A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (Cg.06-10-000498, 6900 Makó, Makovecz tér 6.)  a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.), a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013733, 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.), a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013772, 6900 Makó, Posta u. 2.), és a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013783, 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2 A. ép.) történő összeolvadása Makói Szolgálató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá

9/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT – A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.: 06-09-013733, 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.) a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013783, 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2 A. ép.), a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013772,6900 Makó, Posta u. 2.) és a  MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Cg.06-10-000498, 6900 Makó, Makovecz tér 6.) történő összeolvadása Makói Szolgálató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá.

10/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT –  A Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.: 06-09-013772,6900 Makó, Posta u. 2.) a  MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Cg.06-10-000498, 6900 Makó, Makovecz tér 6.), a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.), a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013733, 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.) és a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013783, 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2 A. ép.) történő összeolvadása Makói Szolgálató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá.

11/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT –  A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.: 06-09-013783, 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2 A. ép.) a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013772,6900 Makó, Posta u. 2.) a  MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Cg.06-10-000498, 6900 Makó, Makovecz tér 6.), a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) és a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013733, 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.) történő  összeolvadása Makói Szolgálató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá.

12/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT –  A Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.: 06-09-014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013783, 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2 A. ép.), a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013772,6900 Makó, Posta u. 2.) a  MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Cg.06-10-000498, 6900 Makó, Makovecz tér 6.), és a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013733, 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.) történő összeolvadása Makói Szolgálató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá.

13/2020. (IV.04.) SZÁMÚ HATÁROZAT – A tej- és húskészítmények árusításáról a makói piacon

14/2020. (IV.09.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Beszámolók, tájékoztatók megtárgyalásának elhalasztásáról    – előterjesztés

15/2020. (IV.09.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Önkormányzati kitüntetések adományozásának elhalasztása    – előterjesztés 

16/2020. (IV.09.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – a kötelező óvodai felvételt biztosító óvoda beiratkozási rendjének módosításáról – előterjesztés

17/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – a Makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói pályázatának elbírálásáról – előterjesztés

18/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Adásvételi szerződés megkötéséről Bíró Sándorral – előterjesztés

19/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A 373/2018. (XII.12.) MÖKT h. számú, valamint a 29/2020. (II.05.) MÖKT h. számú határozatok visszavonásáról – előterjesztés

20/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Tulajdonosi hozzájárulás biztosításáról az Ütős-Sport Egyesület részére – előterjesztés

21/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Pályázat kiírásáról a Makó, Kálvin u. 40. szám alatti ingatlan értékesítésére – előterjesztés

22/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról – előterjesztés

23/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról – előterjesztés

24/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – a képviselő-testület 2020. évi munkatervének módosításáról – előterjesztés

25/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Veszélyhelyzet kapcsán meghozott intézkedésekről szóló polgármesteri határozat kiegészítéséről – előterjesztés

26/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makói Medáliák díj 2020. évi odaítéléséről – előterjesztés

27/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Pályázat kiírásáról a Makó, Béke u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésére – előterjesztés

28/2020. (IV.30.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Óvodai és bölcsődei ügyelet bővítéséről – előterjesztés

29/2020. (V.07.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Óvodai ügyelet bővítéséről – előterjesztés

30/2020. (V.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság divízióvezetőinek a megválasztásáról – előterjesztés

31/2020. (V.14.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Önerő biztosítása a Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítására irányuló pályázathoz – előterjesztés

32/2020. (V.14.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Óvodai ügyeletről a Tulipán utcai és a Zrínyi utcai óvodában – előterjesztés

33/2020. (V.14.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntés a HSZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma névváltozási kérelmének véleményezése ügyében – előterjesztés

34/2020. (V.14.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Királyhegyesi u. 14. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról – előterjesztés

35/2020. (V.21.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Véleménynyilvánítás közoktatási intézmény átszervezéséről – előterjesztés

36/2020. (V.26.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság létrehozásáról – előterjesztés

37/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makó Város Önkormányzata 2019-2024. évi Gazdasági Programjának elfogadásáról – előterjesztés

38/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makó Város Önkormányzata átfogó értékeléséről a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2019. évre vonatkozóan – előterjesztés

39/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Bárányhimlő megelőzéséről Makó városában – előterjesztés

40/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntés Maros Télisport Egyesület által kezdeményezett tulajdonosi hozzájárulásról – előterjesztés

41/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Emlékzászló készítéséről – előterjesztés

42/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Béke u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról – előterjesztés

43/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntés a „Zöldház” Makó Város Önkormányzata általi üzemeltetése során alkalmazott bérleti díjról – előterjesztés

44/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntés a „Flórián vendégház” Makó Város Önkormányzata általi üzemeltetése során alkalmazott bérleti díjról – előterjesztés

45/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. vezető tisztségviselője lemondásának tudomásul vételéről – előterjesztés

46/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője lemondásának tudomásul vételéről – előterjesztés

47/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városfejlesztő Kft. vezető tisztségviselője lemondásának tudomásul vételéről – előterjesztés

48/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Hozzájárulás megadásáról a Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány részére székhelyhasználathoz – előterjesztés

49/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Deli Csilla és Koczkás Zoltán részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

50/2020. (V.28.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megbízásáról – előterjesztés

51/2020. (V.28.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városfejlesztő Kft. új ügyvezetőjének megbízásáról – előterjesztés

52/2020. (V.28.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT –  Döntés fogorvosok feladat-ellátási szerződésének módosításáról – előterjesztés

53/2020. (V.28.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat részére a Makói Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló termének felújítása kapcsán – előterjesztés

54/2020. (V.28.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Földgáz energia beszerzése a 2020.10.01. 06:00 CET – 2021.10.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról – előterjesztés

55/2020. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Varró Ágnes Erzsébet részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

56/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Licittárgyalás lefolytatása a Makó, Kálvin u. 40. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt versenyeztetési eljárásban – előterjesztés

57/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Kálvin u. 40. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása – előterjesztés

58/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Flórián vendégház” Makó Város Önkormányzata általi üzemeltetése során alkalmazott bérleti díjról szóló polgármesteri határozat módosítása – előterjesztés

59/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Zöldház” Makó Város Önkormányzata általi üzemeltetése során alkalmazott bérleti díjról szóló polgármesteri határozat módosítása – előterjesztés

60/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Óvodában a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása – előterjesztés

61/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – ZÁRT – Oláh Melinda részére önkormányzati ingatlan kiutalása – előterjesztés

62/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló beszámolójáról – előterjesztés

63/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Éves ellenőrzési jelentés, Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységéről – előterjesztés

64/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a beolvadásáról a MAKÓI Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságba, mint átvevő gazdasági társaságba – előterjesztés

65/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – A Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak, és a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a beolvadásáról a Makói Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságba, mint átvevő gazdasági társaságba – előterjesztés

66/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – MAKÓI Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, mint átvevő jogutód gazdasági társaságnak az egyesüléséről a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, és a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint beolvadó gazdasági társaságokkal – előterjesztés

67/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak és a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak a beolvadásáról az átvevő MAKÓI Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságba – előterjesztés

68/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  –A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról – előterjesztés

69/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  –  A Makó Városi Kulturális Közművelődési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról – előterjesztés

70/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – A Makói Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról – előterjesztés

71/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról – előterjesztés

72/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Makó Budo Klubbal fennálló bérleti szerződés módosításáról – előterjesztés

73/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesülettel fennálló bérleti szerződés 2. számú módosításáról – előterjesztés

74/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Bérleti szerződés megkötéséről a Forgatós” Táncegyüttes Makó Egyesülettel – előterjesztés

75/2020. (VI.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Bérleti szerződés megkötéséről Maros-parti Veteránjárműveket Kedvelők Sportegyesületével – előterjesztés