Mutasd mindet!

Veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri határozatok

1/2020. (III.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT – Veszélyhelyzet kapcsán meghozott intézkedésekről

2/2020. (III.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT  – Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak megerősítéséről

3/2020. (III.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT –  Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságai hatásköreinek polgármesterre történő átruházásáról

4/2020. (III.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT – Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága határozatainak megerősítéséről

5/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZATElőterjesztés – A nem lakáscélú bérlemények bérleti díjának és a Makói Városi Piac bérleti díjának mérsékléséről

6/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZATElőterjesztés – A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Alapszabályának módosításáról

7/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZATElőterjesztés – A Makói Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság létrehozásával kapcsolatos döntés

8/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT – A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (Cg.06-10-000498, 6900 Makó, Makovecz tér 6.)  a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.), a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013733, 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.), a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013772, 6900 Makó, Posta u. 2.), és a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013783, 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2 A. ép.) történő összeolvadása Makói Szolgálató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá

9/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT – A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.: 06-09-013733, 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.) a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013783, 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2 A. ép.), a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013772,6900 Makó, Posta u. 2.) és a  MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Cg.06-10-000498, 6900 Makó, Makovecz tér 6.) történő összeolvadása Makói Szolgálató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá.

10/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT –  A Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.: 06-09-013772,6900 Makó, Posta u. 2.) a  MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Cg.06-10-000498, 6900 Makó, Makovecz tér 6.), a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.), a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013733, 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.) és a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013783, 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2 A. ép.) történő összeolvadása Makói Szolgálató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá.

11/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT –  A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.: 06-09-013783, 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2 A. ép.) a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013772,6900 Makó, Posta u. 2.) a  MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Cg.06-10-000498, 6900 Makó, Makovecz tér 6.), a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) és a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013733, 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.) történő  összeolvadása Makói Szolgálató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá.

12/2020. (IV.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT –  A Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cg.: 06-09-014398, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013783, 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2 A. ép.), a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013772,6900 Makó, Posta u. 2.) a  MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Cg.06-10-000498, 6900 Makó, Makovecz tér 6.), és a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.: 06-09-013733, 6900 Makó, Návay L. tér 5-7.) történő összeolvadása Makói Szolgálató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá.

13/2020. (IV.04.) SZÁMÚ HATÁROZAT – A tej- és húskészítmények árusításáról a makói piacon

14/2020. (IV.09.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Beszámolók, tájékoztatók megtárgyalásának elhalasztásáról    – előterjesztés

15/2020. (IV.09.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Önkormányzati kitüntetések adományozásának elhalasztása    – előterjesztés 

16/2020. (IV.09.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – a kötelező óvodai felvételt biztosító óvoda beiratkozási rendjének módosításáról – előterjesztés

17/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – a Makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói pályázatának elbírálásáról – előterjesztés

18/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Adásvételi szerződés megkötéséről Bíró Sándorral – előterjesztés

19/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A 373/2018. (XII.12.) MÖKT h. számú, valamint a 29/2020. (II.05.) MÖKT h. számú határozatok visszavonásáról – előterjesztés

20/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Tulajdonosi hozzájárulás biztosításáról az Ütős-Sport Egyesület részére – előterjesztés

21/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Pályázat kiírásáról a Makó, Kálvin u. 40. szám alatti ingatlan értékesítésére – előterjesztés

22/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról – előterjesztés

23/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról – előterjesztés

24/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – a képviselő-testület 2020. évi munkatervének módosításáról – előterjesztés

25/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Veszélyhelyzet kapcsán meghozott intézkedésekről szóló polgármesteri határozat kiegészítéséről – előterjesztés

26/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makói Medáliák díj 2020. évi odaítéléséről – előterjesztés

27/2020. (IV.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Pályázat kiírásáról a Makó, Béke u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésére – előterjesztés

28/2020. (IV.30.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Óvodai és bölcsődei ügyelet bővítéséről – előterjesztés

29/2020. (V.07.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Óvodai ügyelet bővítéséről – előterjesztés

30/2020. (V.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság divízióvezetőinek a megválasztásáról – előterjesztés

31/2020. (V.14.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Önerő biztosítása a Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítására irányuló pályázathoz – előterjesztés

32/2020. (V.14.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Óvodai ügyeletről a Tulipán utcai és a Zrínyi utcai óvodában – előterjesztés

33/2020. (V.14.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntés a HSZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma névváltozási kérelmének véleményezése ügyében – előterjesztés

34/2020. (V.14.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Királyhegyesi u. 14. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról – előterjesztés

35/2020. (V.21.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Véleménynyilvánítás közoktatási intézmény átszervezéséről – előterjesztés

36/2020. (V.26.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság létrehozásáról – előterjesztés

37/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makó Város Önkormányzata 2019-2024. évi Gazdasági Programjának elfogadásáról – előterjesztés

38/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makó Város Önkormányzata átfogó értékeléséről a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2019. évre vonatkozóan – előterjesztés

39/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Bárányhimlő megelőzéséről Makó városában – előterjesztés

40/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntés Maros Télisport Egyesület által kezdeményezett tulajdonosi hozzájárulásról – előterjesztés

41/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Emlékzászló készítéséről – előterjesztés

42/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Béke u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról – előterjesztés

43/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntés a „Zöldház” Makó Város Önkormányzata általi üzemeltetése során alkalmazott bérleti díjról – előterjesztés

44/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntés a „Flórián vendégház” Makó Város Önkormányzata általi üzemeltetése során alkalmazott bérleti díjról – előterjesztés

45/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. vezető tisztségviselője lemondásának tudomásul vételéről – előterjesztés

46/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője lemondásának tudomásul vételéről – előterjesztés

47/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városfejlesztő Kft. vezető tisztségviselője lemondásának tudomásul vételéről – előterjesztés

48/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Hozzájárulás megadásáról a Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány részére székhelyhasználathoz – előterjesztés

49/2020. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Deli Csilla és Koczkás Zoltán részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

50/2020. (V.28.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megbízásáról – előterjesztés

51/2020. (V.28.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városfejlesztő Kft. új ügyvezetőjének megbízásáról – előterjesztés

52/2020. (V.28.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT –  Döntés fogorvosok feladat-ellátási szerződésének módosításáról – előterjesztés

53/2020. (V.28.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat részére a Makói Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló termének felújítása kapcsán – előterjesztés

54/2020. (V.28.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Földgáz energia beszerzése a 2020.10.01. 06:00 CET – 2021.10.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról – előterjesztés

55/2020. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Varró Ágnes Erzsébet részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

56/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Licittárgyalás lefolytatása a Makó, Kálvin u. 40. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt versenyeztetési eljárásban – előterjesztés

57/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Kálvin u. 40. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása – előterjesztés

58/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Flórián vendégház” Makó Város Önkormányzata általi üzemeltetése során alkalmazott bérleti díjról szóló polgármesteri határozat módosítása – előterjesztés

59/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Zöldház” Makó Város Önkormányzata általi üzemeltetése során alkalmazott bérleti díjról szóló polgármesteri határozat módosítása – előterjesztés

60/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Óvodában a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása – előterjesztés

61/2020. (VI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – ZÁRT – Oláh Melinda részére önkormányzati ingatlan kiutalása – előterjesztés

62/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló beszámolójáról – előterjesztés

63/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Éves ellenőrzési jelentés, Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységéről – előterjesztés

64/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a beolvadásáról a MAKÓI Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságba, mint átvevő gazdasági társaságba – előterjesztés

65/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – A Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak, és a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a beolvadásáról a Makói Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságba, mint átvevő gazdasági társaságba – előterjesztés

66/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – MAKÓI Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, mint átvevő jogutód gazdasági társaságnak az egyesüléséről a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, és a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint beolvadó gazdasági társaságokkal – előterjesztés

67/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Makói Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak és a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak a beolvadásáról az átvevő MAKÓI Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságba – előterjesztés

68/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  –A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról – előterjesztés

69/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  –  A Makó Városi Kulturális Közművelődési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról – előterjesztés

70/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – A Makói Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról – előterjesztés

71/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról – előterjesztés

72/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Makó Budo Klubbal fennálló bérleti szerződés módosításáról – előterjesztés

73/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesülettel fennálló bérleti szerződés 2. számú módosításáról – előterjesztés

74/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Bérleti szerződés megkötéséről a Forgatós” Táncegyüttes Makó Egyesülettel – előterjesztés

75/2020. (VI.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – Bérleti szerződés megkötéséről Maros-parti Veteránjárműveket Kedvelők Sportegyesületével – előterjesztés

76/2020. (XI.05.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságai hatásköreinek polgármesterre történő átruházásáról

77/2020. (XI.05.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008  projekt keretében kivitelezési feladatok” tárgyú közbeszerzési eljárásban végső döntés meghozataláról – előterjesztés

78/2020. (XI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Beszámolók, tájékoztatók megtárgyalásának elhalasztásáról – előterjesztés

79/2020. (XI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Képzési szolgáltatások megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról – előterjesztés

80/2020. (XI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról – előterjesztés

81/2020. (XI.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makó, Liget u. 9. magasföldszint szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról – előterjesztés

82/2020. (XI.19.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Fodor Éva Magdolna részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

83/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A 2020. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról – előterjesztés közmeghallgatással

84/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Belső ellenőrzés tervezéséről, és a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról – előterjesztés

85/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, 0141/82. hrsz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról – előterjesztés

86/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT –  A Makó, Béke u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról – előterjesztés

87/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Szép u. 20. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról – előterjesztés

88/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT –  A Makó, Széchenyi tér 6. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról – előterjesztés

89/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntés a RENAULT Midlum típusú konténerszállító értékesítéséről – előterjesztés

90/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT –  Igazgatási szünet elrendeléséről a Makói Polgármesteri Hivatalban – előterjesztés

91/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról  – előterjesztés

92/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Kálvin téri Bölcsődéje Szakmai Programjának módosításáról – előterjesztés

93/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – „Páger Antal színészdíj” 2021. évi adományozásáról – előterjesztés

94/2020. (XI.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT –  A 2021. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálásáról – előterjesztés

95/2020. (XI.26.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 1. függelékének módosítása – előterjesztés

96/2020. (XI.26.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Feladat-ellátási szerződés megkötése a CUR-DENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal – előterjesztés

97/2020. (XI.26.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Feladat-ellátási szerződés megkötése a D-TIGER Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal – előterjesztés

98/2020. (XI.26.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Nagy Szilvia részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

99/2020. (XII.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A 2020. évi belső ellenőrzési terv módosításáról – előterjesztés

100/2020. (XII.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Használatba adási megállapodás megkötéséről a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel gépjárművekre vonatkozóan – előterjesztés

101/2020. (XII.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – RENAULT Midlum típusú konténerszállító értékesítéséről szóló polgármesteri határozat visszavonása, új határozat meghozatala – előterjesztés

102/2020. (XII.08.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Időskorúak nappali ellátásának szüneteltetése – előterjesztés

103/2020. (XII.10.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Üzlethelyiségek 20%-os bérleti díj kedvezményének megállapításáról – előterjesztés

104/2020. (XII.10.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A makói újszülöttek támogatásáról – előterjesztés

105/2020. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT  – A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásárólelőterjesztés

106/2020. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT  – A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról – előterjesztés

107/2020. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT  – A köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálatáról – előterjesztés

108/2020. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT  – A 2021. évi járási START munkaprogramok tervezéséről, kérelem benyújtásáról – előterjesztés

109/2020. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT   – A képviselő-testület 2021. évi munkatervéről – előterjesztés

110/2020. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT  – Főépítész tájékoztatójáról a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól – előterjesztés

111/2020. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT – Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2020. évi beszámolójáról – előterjesztés

112/2020. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT   – Haszonkölcsön szerződés megkötéséről az Országos Mentőszolgálattal – előterjesztés

 113/2020. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT – Makó Város közigazgatási területén található közoktatási intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezéséről – előterjesztés

114/2020. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT – Makó Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról – előterjesztés

115/2020. (XII.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZA – A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsági elnökének kijelöléséről – előterjesztés

116/2020. (XII.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZA – A Makó, 0141/82. hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás érvényességének megállapításáról – előterjesztés

117/2020. (XII.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, 0141/82. hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás eredményessé nyilvánításáról – előterjesztés

118/2020. (XII.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Az Ütős Sport Egyesület támogatása – előterjesztés

119/2020. (XII.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Bérleti díj csökkentéséről a Makó, Aradi u. 127. szám alatti szeszfőzde vonatkozásában – előterjesztés

120/2020. (XII.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Mádi István részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

121/2020. (XII.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makó, Kőrösi Csoma Sándor u. 2. fsz. 5. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról – előterjesztés

122/2020. (XII.17.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Jakab László és Farkas Lilla Makó, Paizs u. 20. szám alatti lakosok lakásügyéről – előterjesztés

 

2021. évben meghozott döntések:

1/2021. (I.05.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntés a Makói Szolgáltató Zrt. részére nyújtott költségvetési támogatásról – előterjesztés

2/2021. (I.07.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020. október 9. fordulónapi közbenső mérlegének elfogadása – előterjesztés

3/2021. (I.07.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. október 9-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámoló elfogadása – előterjesztés

4/2021. (I.07.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. október 9-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámoló elfogadása – előterjesztés

5/2021. (I.07.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. október 9-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámoló elfogadása – előterjesztés

6/2021. (I.07.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020. október 9. fordulónapi vagyonmérleg elfogadása – előterjesztés

7/2021. (I.07.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. október 9. fordulónapi vagyonmérleg elfogadása – előterjesztés

8/2021. (I.07.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. október 9. fordulónapi vagyonmérleg elfogadása – előterjesztés

9/2021. (I.07.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT  – A Makói Városfejlesztő Kft. 2020. október 9. fordulónapi vagyonmérleg elfogadása – előterjesztés

10/2021. (I.07.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020. október 9. fordulónapi végleges vagyonmérleg elfogadása – előterjesztés

11/2021.(I.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Béke u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvényességének megállapításáról – előterjesztés

12/2021.(I.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Béke u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményessé nyilvánításáról – előterjesztés

13/2021.(I.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Szép u. 20. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról – előterjesztés

14/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Főállású alpolgármester lemondásának tudomásul vételéről – előterjesztés

15/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Főállású alpolgármester végkielégítésének megállapításáról – előterjesztés

16/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról – előterjesztés

17/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról – előterjesztés

18/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Varga Ferenc visszahívása az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságból – előterjesztés

19/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Varga Ferenc visszahívása a városüzemeltetési tanácsnoki pozíciójából – előterjesztés

20/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Mágori András József visszahívása a Makovecz Imre Bizottságból – előterjesztés

21/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Csermák Szilvia visszahívása az Emberi Erőforrások Bizottságból – előterjesztés

22/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságainak megválasztása tárgyú határozat módosításáról – előterjesztés

23/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztása tárgyú határozat módosításáról – előterjesztés

24/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága elnökhelyettesének megválasztása – előterjesztés

25/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága elnökhelyettesének megválasztása – előterjesztés

26/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata függelékeinek módosításáról – előterjesztés

27/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsába történő delegálást tartalmazó képviselő-testületi határozat módosítása – előterjesztés

28/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálást tartalmazó képviselő-testületi határozat módosítása – előterjesztés

29/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Az Önkormányzati Társulás Makó város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására Társulási Tanácsába történő delegálást tartalmazó képviselő-testületi határozat módosítása – előterjesztés

30/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésébe történő delegálást tartalmazó képviselő-testületi határozat módosítása – előterjesztés

31/2021. (I.12.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Farkas Norbertné részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

32/2021. (I.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Villamos energia beszerzés 2021” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozataláról – előterjesztés

33/2021. (I.18.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Hozzájárulásról a Makó, Széchenyi tér 10. szám alatt lévő üzlethelyiség albérletbe adásához – előterjesztés

34/2021. (I.21.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Elővásárlási jogról való lemondásról a Makó, 62/5 hrsz. alatt lévő ingatlan vonatkozásában – előterjesztés

35/2021. (I.21.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntésről a Makói Óvoda nyári nyitva tartásáról – előterjesztés

36/2021. (I.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjének illetménymegállapításáról – előterjesztés

37/2021. (I.29.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makó Város Önkormányzata 2019. évi maradványának korrekciójáról – előterjesztés

38/2021. (II.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Óvoda alapító okiratának módosításáról – előterjesztés

39/2021. (II.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról – előterjesztés

40/2021. (II.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor kirendeltség-vezetője kinevezése meghosszabbításának támogatásáról – előterjesztés

41/2021. (II.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon és Tóthné Szabó Valéria közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyásáról – előterjesztés

42/2021. (II.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon és a Global Vital Group Kft. közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyásáról – előterjesztés

43/2021. (II.16.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Makó Város Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozataláról – előterjesztés

44/2021. (II.24.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Tájékoztatás a Hagymatikum Gyógyfürdő fejlesztéséről – előterjesztés

45/2021. (II.24.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Lázár János kormánybiztos felkérése és megbízása – előterjesztés

46/2021. (II.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeknek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatásáról – előterjesztés

47/2021. (II.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervéről – előterjesztés

48/2021. (II.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT –  Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervéről – előterjesztés

49/2021. (II.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT– Elővásárlási jogról való lemondásról a Makó, 4002/1 és 4002/4 hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában – előterjesztés

50/2021. (II.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Képzési szolgáltatások megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozataláról – előterjesztés

51/2021. (III.02.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Óvoda alapító okiratának módosításáról – előterjesztés

52/2021. (III.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Társadalmi megbízatású alpolgármester lemondásának tudomásul vételéről – előterjesztés

53/2021. (III.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Csermák Szilvia visszahívásáról a Makovecz Imre Bizottságból – előterjesztés

54/2021. (III.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságainak megválasztása tárgyú határozat módosításáról – előterjesztés

55/2021. (III.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztása tárgyú határozat módosításáról – előterjesztés

56/2021. (III.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága elnökhelyettesének megválasztása – előterjesztés

57/2021. (III.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata függelékeinek módosításáról – előterjesztés

58/2021. (III.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Beszámolók, tájékoztatók megtárgyalásának elhalasztásáról – előterjesztés

59/2021. (III.11.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati fejlesztések 2021” c. pályázati kiírásra – előterjesztés

60/2021. (III.19.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A kötelező óvodai felvételt biztosító óvoda beiratkozási rendjéről – előterjesztés

61/2021. (III.19.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Restás Brigitta részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

62/2021. (III.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Lemondás elővásárlás jogról a Makó, 7533/2/D/4 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában – előterjesztés

63/2021. (III.25.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makó Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról – előterjesztés

64/2021. (IV.01.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Királyhegyesi u. 14. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról – előterjesztés

65/2021. (IV.01.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Használatba adási megállapodás 2. számú módosításáról a Makó, Lonovics sgt. 15. szám alatti ingatlan vonatkozásában – előterjesztés

66/2021. (IV.01.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Ellátási szerződés megkötéséről Szentes Város Önkormányzatával – előterjesztés

67/2021. (IV.01.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott visszatérítendő támogatásról szóló képviselő-testületi határozat módosításáról – előterjesztés

68/2021. (IV.01.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Az Új Közösségi Tér bérleti díjának megállapításáról – előterjesztés

69/2021. (IV.01.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Döntés Makó Város Önkormányzata vonatkozásában utalványozási jogkör kijelöléséről – előterjesztés

70/2021. (IV.01.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Földgáz energia beszerzése a 2021.10.01. 06:00 CET – 2022.10.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról – előterjesztés

71/2021. (IV.08.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Zöldfelület fűnyírása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról – előterjesztés

72/2021. (IV.08.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A „Közösségi ház és szolgálati lakás” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról – előterjesztés

73/2021. (IV.08.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Feladat-ellátási szerződés megkötéséről az Alpenrose Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal – előterjesztés

74/2021. (IV.15.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Makói Medáliák díj 2021. évi odaítéléséről – előterjesztés

75/2021. (IV.22.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Pályázat kiírásáról a Makó, 10780 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére – előterjesztés

76/2021. (IV.22.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Királyhegyesi u. 14. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvényességének megállapításáról – előterjesztés

77/2021. (IV.22.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Királyhegyesi u. 14. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményessé nyilvánításáról – előterjesztés

78/2021. (IV.22.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Makó, Széchenyi tér 8. fsz. 1. szám alatti helyiség albérletbe adásáról – előterjesztés

79/2021. (IV.22.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Fóris Melinda részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

80/2021. (V.06.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Ellátási szerződés megkötéséről Szentes Város Önkormányzatával – előterjesztés

81/2021. (V.20.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Maros-parti Veteránjárműveket Kedvelők Sportegyesülete részére – előterjesztés

82/2021. (V.20.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Használatba adási megállapodás megkötéséről a Maros-parti Veteránjárműveket Kedvelők Sport Egyesületével – előterjesztés

83/2021. (V.26.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Lakatos Ignácné és Lakatos Ignác részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

84/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságnak az önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló beszámolójáról – előterjesztés

85/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Makó Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzési jelentéséről – előterjesztés

86/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Beszámolóról a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020. évi tevékenységéről – előterjesztés

87/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Beszámolóról a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről – előterjesztés

88/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Éves ellenőrzési jelentés, Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységről – előterjesztés

89/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Makó Város Önkormányzata átfogó értékeléséről a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2020. évre vonatkozóan – előterjesztés

90/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztásáról – előterjesztés

91/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról – előterjesztés

92/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról – előterjesztés

93/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – A Makó, 10539/3. hrsz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról – előterjesztés

94/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – A Makó, 10780 hrsz. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvényességének megállapításáról – előterjesztés

95/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – A Makó, 10780 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményessé nyilvánításáról – előterjesztés

96/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Bérleti szerződés megkötéséről Makói Polgárőr Egyesülettel – előterjesztés

97/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról – előterjesztés

98/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Szakmai Programjának módosításáról – előterjesztés

99/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Házirendjének módosításáról – előterjesztés

100/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Döntés telekmegosztásról a Makó,10404/4,10404/6,10404/7,10404/9, 10405/15, 10371 hrsz. alatti területek vonatkozásában a Makó, 430. sz. főút és 4432. j. összekötő út csomópontjának fejlesztése” megnevezésű projekt megvalósítása kapcsán – előterjesztés

101/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Térítésmentes tulajdon átruházásról a Magyar Állam részére a Makó, 430. sz. főút és 4432. j. összekötő út csomópontjának fejlesztése” megnevezésű projekt megvalósítása kapcsán – előterjesztés

102/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – A Makói Óvoda alapító okiratának módosításáról – előterjesztés

103/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Döntés a Makói Óvoda nyári nyitva tartásának módosításáról – előterjesztés

104/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – A Makói Óvodában a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról – előterjesztés

105/2021. (V.27.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Restás Péter Ernő részére önkormányzati ingatlan kiutalásáról – előterjesztés

106/2021. (VI.01.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA – Farsang Georgina Barbara lakáscsere iránti kérelméről – előterjesztés

107/2021. (VI.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Használatba adási megállapodás módosításáról a Maros-parti Veteránjárműveket Kedvelők Sportegyesülettel – előterjesztés

108/2021. (VI.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Új feladat-ellátási szerződés megkötéséről a MEDING TEAM Betéti Társasággal a Makó 9. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására – előterjesztés

109/2021. (VI.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Új feladat-ellátási szerződés megkötéséről Dr. Zentay Ferenc Józsefné egyéni vállalkozóval a Makó 10. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására – előterjesztés

110/2021. (VI.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Új feladat-ellátási szerződés megkötéséről a D-TIGER Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal a Makó 2. számú iskola-ifjúsági fogorvosi körzet feladatainak ellátására – előterjesztés

111/2021. (VI.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Új feladat-ellátási szerződés megkötéséről a MEDICINA-LÓCZI Orvosi Betéti Társaság a Makó 1. számú házi-gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására – előterjesztés

112/2021. (VI.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Új feladat-ellátási szerződés megkötéséről a BABYMED Orvosi Betéti Társasággal a Makó 4. számú házi-gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására – előterjesztés

113/2021. (VI.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Új feladat-ellátási szerződés megkötéséről a Cura te ipsum Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a Makó 1. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására – előterjesztés

114/2021. (VI.03.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Új feladat-ellátási szerződés megkötéséről Dr. Bán Péter egyéni vállalkozóval a Makó 2. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására – előterjesztés

115/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – „Makó Város Díszpolgára” cím 2021. évi adományozásáról Dr. Hadik György részére – előterjesztés

116/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – „Makó Város Díszpolgára” cím 2021. évi adományozásáról Tóthné Döme Mária részére – előterjesztés

117/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT –Makó Városért Emlékplakett” 2021. évi adományozásáról a Makói Oltópont 1-2. részére – előterjesztés

118/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT –„Makó Városért Emlékplakett” 2021. évi adományozásáról az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Makó Mentőállomás részére – előterjesztés

119/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT –„Makó Városért Emlékplakett” 2021. évi adományozásáról a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó Makói Részlege Covid Osztályának dolgozói részére – előterjesztés

120/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – „Makó Város Emlékérme” 2021. évi adományozásáról Makó Város Sportjáért kategóriában Ménesi Gábor részére – előterjesztés

121/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – „Makó Város Emlékérme” 2021. évi adományozásáról Makó Város Egészségügyért kategóriában Dr. Kurai Dóra részére – előterjesztés

122/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT -„Makó Város Emlékérme” 2021. évi adományozásáról Makó Város Szociális gondoskodásáért kategóriában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat makói csoportja részére-

előterjesztés

123/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT -„Makó Város Emlékérme” 2021. évi adományozásáról Makó Város Szociális gondoskodásáért kategóriában Gyenge Ferenc részére  – előterjesztés

124/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – „Makó Város Emlékérme” 2021. évi adományozásáról Makó Város Közszolgálatáért kategóriában Toldi János részére – előterjesztés

125/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – „Makó Város Emlékérme” 2021. évi adományozásáról Makó Város Biztonságáért kategóriában Dr. Neparáczki László r. alezredes részére – előterjesztés

126/2021. (VI.04.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – „Makó Város Emlékérme” 2021. évi adományozásáról Makó Város Nevelésügyéért kategóriában Almási Pál részére – előterjesztés

127/2021. (VI.10.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola részére óvoda kerítésének és játszó udvarának felújítására – előterjesztés

128/2021. (VI.10.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – A Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon és Baranyi Mónika közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyásáról – előterjesztés

129/2021. (VI.10.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Bérleti szerződés megkötéséről a Látássérültek Délalföldi Egyesületével – előterjesztés

130/2021. (VI.10.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Rácz Mihály Makó, Vásárhelyi u. 49. fsz. 6. szám alatti lakos lakásügyéről – előterjesztés

131/2021. (VI.10.) SZÁMÚ PM HATÁROZAT – Ráday Nóra lakáscsere iránti kérelméről – előterjesztés