Mutasd mindet!

Közzétételi lista

Általános közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Makói Polgármesteri Hivatal
székhelye és postacíme:
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801
Elektronikus levélcím:
info@mako.hu
Honlap: www.mako.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Makói Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája

Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Farkas Éva Erzsébet polgármester
Tel: 62/511-810
Elektronikus levélcím:
polgarmester@mako.hu

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
Tel: 62/511-810
Elektronikus levélcím:
jegyzo@mako.hu

Varga Ferenc alpolgármester
Tel: 62/511-812
Elektronikus levélcím:
varga.ferenc@mako.hu

dr. Bakos Tamás aljegyző
Tel: 62/511-812
Elektronikus levélcím:
dr.bakos.tamas@mako.hu
Barna Gábor, a Városmarketing Iroda vezetője

Tel: 62/611-326
Elektronikus levélcím:
marketing@mako.huVizhányó Annamária, a Pénzügyi koordinátor
Tel: 62/511-831
Elektronikus levélcím:
vizhanyo.annamaria@mako.huHéja Andrea, a Jegyzői Iroda Személyzeti- és adminisztrációs csoport vezetője
Tel: 62/511-824
Elektronikus levélcím:
heja.andrea@mako.hu

 

dr. Ákosi Ádám Gábor, a Jegyzői Iroda Hatósági csoport vezetője
Tel: 62/511-850
Elektronikus levélcím:
akosi.adam@mako.hu

 

Horváthné Harkai Rita, a Pénzügyi Iroda Számviteli csoport vezetője
Tel: 62/511-857
Elektronikus levélcím:
horvathne.harkai.rita@mako.hu

 

Nagy Gábor, a Pénzügyi Iroda Adócsoport vezetője
Tel: 62/511-846
Elektronikus levélcím:
Nagy.Gabor@mako.hu

 

dr. Szilágyi Tímea, az Innovációs és Városfejlesztési Iroda Vagyoncsoport vezetője
Tel: 62/511-841
Elektronikus levélcím:
Timea.Dr.Szilagyi@mako.hu

 

Siket Tibor, az Innovációs és Városfejlesztési Iroda Beruházási Csoport vezetője
Tel: 62/511-818
Elektronikus levélcím:
sikettibor@mako.hu

Zsámboki Zsolt, az Innovációs és Városfejlesztési Iroda Műszaki Csoport vezetője
Tel: 62/511-856
Elektronikus levélcím:
zsamboki.zsolt@mako.hu

 

Rövidné dr. Szentandrási Edit, a Városmarketing Iroda Projekt Csoport vezetője
Tel: 62/611-326
Elektronikus levélcím:
szentandrasiedit@mako.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A Makói Polgármesteri Hivatal székhelyének (Makó, Széchenyi tér 22.) ügyfélfogadási rendje

Hétfő 8.00- 12.00

Szerda 8.00- 12, 13.00- 17.30

Péntek  8.00 – 12.00

 

A Makói Polgármesteri Hivatal telephelyének (Makó, Széchenyi tér 13-15.) ügyfélfogadási rendje

Október 1. és április 30. közötti időszak vonatkozásában:

Hétfő                        9.00 – 18.00

Kedd                         9.00 – 18.00

Szerda                      9.00 – 18.00

Csütörtök                  9.00 – 18.00

Péntek                      9.00 – 18.00

Szombat                   9.00 – 13.00

Május 1. és szeptember 30. közötti időszak vonatkozásában:

Hétfő                       9.00 – 19.00

Kedd                       9.00 – 19.00

Szerda                     9.00 – 19.00

Csütörtök                9.00 – 19.00

Péntek                     9.00 – 19.00

Szombat                  9.00 – 12.00, 14.00 – 19.00

Vasárnap                 9.00 – 12.00, 14.00 – 19.00

Az illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és elérhetősége: lásd a 3. pontnál

5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete összetétele és képviselőinek elérhetősége:

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének Bizottságai:

Állandó Bizottságok

1.Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság (5 fő)

Elnök:

Dr. Hadik György

Tagok:

Gáspár Sándor

Mágori András József

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjai:

Kiss Géza

Molnár Viktor

 

2. Makovecz Imre Bizottság (5 fő)

Elnök:

Kovács Sándor

Tagok:

Csermák Szilvia

Székely Ildikó Etelka

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjai:

Kószó Ferencné

Tóth István

 

3.Egyenlő Esély Bizottsága (5 fő)

Elnök:

Botlik Anita

Tagok:

Csermák Szilvia

Mucsi Tamás

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjai:

Dr. Nagy Jenő

Geráné Rozsnyai Amanda

 

4. Emberi Erőforrások Bizottsága (5 fő)

Elnök:

Zeitler Ádám

Tagok:

Czirbus Gábor

Székely Ildikó Etelka

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjai:

Mészáros Sándorné

Toldi János

 

Városüzemeltetési tanácsnok:

Mágori András József

Család- és ifjúságvédelmi tanácsnok:

Székely Ildikó Etelka

Idősügyi tanácsnok:

Kovács Sándor

Zöld Város Program tanácsnoka:

Csermák Szilvia

Polgár- és közrendvédelmi tanácsnok:

Gáspár Sándor

 

6. Intézmények adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei)

 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

lásd a 9. pontnál
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt.

          székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 10.

          elérhetősége: telefonszáma: +3620-287-5907

          elektronikus levélcíme: makoiszolgaltatozrt@gmail.com

          tevékenységi köre: 9311’08 Sportlétesítmény működtetése (Főtevékenység)

          képviselőjének neve:  Dr. Ember Alex Frigyes vezérigazgató

          a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: kizárólag Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a részvényes

          honlapja: www.hagymatikum.hu

 

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

–       székhelye: 6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

–       elérhetősége:

telefonszáma:06-62-211-550

elektronikus levélcíme: iroda@mknk.hu

–       tevékenységi köre: 3530’08 Gőzellátás, légkondicionálás (Főtevékenység)

–       képviselőjének neve: Cződör Szilvia ügyvezető

–       a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: -100%-ban Makó Város Önkormányzata a tulajdonos

– honlapja: http://makovg.hu/

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány
Székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Postacím: 6901 Makó, Pf.: 3.Tel.: 20–9370 344; Fax: –
Elektronikus levélcím: tiszlavicz.laszlo@med.u-szeged.hu
Alapító okirata
Kezelő szervének tagjai:
-a kuratórium elnöke: dr. Tiszlavicz László
-akuratórium tagjai:
dr. Bartha Béláné
dr. Farkas Margit
Kincses Tímea
Marton Gergely
Rója IstvánBeszámolók:
2011. évi beszámoló2012. évi beszámoló2013. évi beszámoló2014. évi beszámoló2015. évi beszámoló2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

2022. évi beszámoló

2023. évi beszámoló


Makó és Térsége
Egészséges Környezetért Közalapítvány (megszűnt)
székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Postacím: 6901 Makó, Pf.: 3.Tel.: 62/212-458, Fax:
Elektronikus levélcím:-
Alapító okirata
Kezelő szervének tagjai:
–    a kuratórium elnöke: Sarró Ferenc
–     a kuratórium tagjai:Vargáné Nagy Éva
Benkő Béla
Kerekes Gézáné
Búzásné Vízi Judit
Dr. Szilágyi Dezső László
Popovics Dragolyubné
Maczelka Árpád
Jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkeztének megállapítása végzés jogerőre emelkedése

Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány

megszüntetveCsongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona beszámolója alapítványi vagyon felhasználásárólMakói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány beszámolója a Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány által juttatott vagyon felhasználásárólLuczay Aruélné Kiss Aranka Köözalapítvány „végelszámolás alatt” nyilvántartásból való törlésének elrendelése.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Makói Egyesített Népjóléti Intézmény
székhelye és postacíme: 6900 Makó, Béke u. 9.Vezetője: Tóthné Balázs Andrea
Tel: 62/213-420
Fax: –
Elektronikus levélcím:titkarsag79@gmail.com
Honlap:
-Alapító határozat: 391/1996. (X.16.) MÖKT h.
Alapító okirat
Működési engedély
Egyéb közérdekű adatok
Makói Óvoda
székhelye és postacíme:
6900 Makó, Erdélyi püspök u 8.Vezetője: Bányai Anita
Tel: 62/510-330
Fax: –
Elektronikus levélcím: makoiovoda@gmail.com
Honlap: http://makoiovoda.mako.hu
Alapító határozat: 184/2009. (V.27.) MÖKT h.
Alapító okirat
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum
székhelye:6900 Makó, Deák F. u. 2.
postacíme: 6901 Makó, Pf. 3.
Vezetője: Szikszai Zsuzsanna
Tel./Fax: 62/212-253
Elektronikus levélcím: konyvtar@mako.hu
Honlap: www.konyvtar.mako.hu/
Alapító határozat: 221/2015. (VI.24.) MÖKT h.
Alapító okirat
Múzeum működési engedély
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Makói Hírek

Kiadó: Makó Város Önkormányzata

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Felelős szerkesztő: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.
Tel.: (62) 562-606
Fax: (62) 562-601
Elektronikus levélcím:
vezeto@csmkh.hu
Honlap: www.csmkh.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Frissítés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

 

12/2020. (X.01.)    Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatkezelési szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 12/2020. (X.01.)    Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje

Makó Város Jegyzője
eljár: Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Adócsoport

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár:

Makó Város Jegyzője

eljár: Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport

Illetékességi terület: Makó

Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje

Makó Város Jegyzője
eljár: Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport

Illetékességi terület: Makó városa

Építéshatósági ügyekben hatáskör címzettje

Makó Város Jegyzője

eljár: Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági csoport Építésügyi Hatóság

Illetékességi terület: Kiszombor, Maroslele, Óföldeák, Földek, Csanádalberti, Pitvaros, Ambrózfalva, Nagyér, Csanádpalota, Kövegy, Nagylak, Magyarcsanád, Apátfalva, Királyhegyes, Makó (Makó Járás területe)

Letölthető formanyomtatványok: az egyes csoportokra kattintva érhetőek el.

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról MELLÉKLET1MELLÉKLET2
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II.16.) Makó Ör. rendeletA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 

 

 1. A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről
 2. A működési engedéllyel rendelkező üzletekről
 3. A szolgáltatók, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen megtiltott
 4. A zenés, táncos rendezvényekről
 5. A kereskedelmi szálláshelyekről
 6. Az ingatlanközvetítő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről
 7. Az ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítői szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről
 8. A telephelyekről
 9. A vásárokról, piacokról és annak fenntartójáról
 10. A bevásárlóközpontokról
 11. A helyi termelői piacokról

 

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Makó Város honlapja
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 12/2020. (X.01.)    Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Állampolgári közreműködés módja
Képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos információk
Bizottsági ülésekkel kapcsolatos információk
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkaterve
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkaterve
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkaterve
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkaterve
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkaterve
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkaterve
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi munkaterve
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi munkaterve

 

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Állampolgári közreműködés módja

Képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos információk

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetmények, közlemények

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet

Pályázatok, pályázati felhívások

2016. évi civil támogatások összesítése

2017. évi civil pályázatok összesítése

2018. évi civil pályázatok összesítése

2019. évi civil pályázatok összesítése

2022. évi civil pályázatok összesítése

2023. évi civil pályázatok összesítése

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 2014 – Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

2015 – Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

2016 – Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

2017 – Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Stratégiai Ellenőrzési Terv 2019-2022

 Külső ellenőrzések nyilvántartása

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Közérdekű adatok megismerésének szabályzata.
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Ügyforgalmi statisztika

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Központi Statisztikai Hivatal

Éves jelentés Makó Város Önkormányzata – 2023

Éves jelentés Makói Polgármesteri Hivatal – 2023

Éves jelentés Makói Polgármesteri Hivatal 2022.

Éves jelentés Makói Polgármesteri Hivatal 2021.

Éves jelentés Makói Polgármesteri Hivatal 2020.

Éves jelentés Makói Polgármesteri Hivatal 2019.

Éves jelentés Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2023.

Éves jelentés Makói Kistérség Többcélú Társulás 2023.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás , a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.  –
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke,a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való ,fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

III. Gazdálkodási adatok

Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  Makó Város Önkormányzatának Költségvetése:

2024. / Melléklet

2023. / Melléklet

2022. / Melléklet

2021. / Melléklet

2020. / Melléklet

2019. / Melléklet

2018. / Melléklet

2017 / Melléklet

2016 /Melléklet

2015 /Melléklet

2014 /Melléklet

2013 /Melléklet

2012 / Melléklet

2011 / Melléklet

2010 / Melléklet / 7 sz. Melléklet

2009 / MellékletMelléklet

2008 / Melléklet / 9.sz melléklet

2007 / Melléklet / 9.sz melléklet

2006 / Melléklet

Makó Város Önkormányzatának zárszámadása:

2023 / Melléklet

2022 / Melléklet

2021 / Melléklet

2020 / Melléklet

2019 / Melléklet

2018 / Melléklet

2017 / Melléklet

2016 / Melléklet

2015 / Melléklet

2014 / Melléklet

2013 / Melléklet

2012 / Melléklet

2011 / Melléklet

2010 / Melléklet

2009táblázat / kiegészítő melléklet / közvetett támogatás / rövid audit 1 / rövid audit 2

2008

2007 / Melléklet / 6. sz. Melléklet

2006 / Melléklet / 6. sz. Melléklet

2005

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről   Melléklet

Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről   Melléklet

Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről   Melléklet

Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről   Melléklet

Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről   Melléklet

Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlmelléklet

Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlmelléklet

Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlmelléklet

Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlmelléklet

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve ha adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2009.01.01.-2013.12.31.,

2014.01.01.- 2014. 12.31.,

2015.01.01.-2015.12.31.

2016.01.01.-2016.12.31.

2017.01.01.-2017.12.31.

2018. 01.01.- 2018.12. 31.

2019.01.01.- 2019.12.31.

2020.01.01- 2020.12.31.

2021.01.01.-2021.12.31.

2022.01.01.-2022.12.31.

2023.01.01.—2023.12.31.

2024.01.01-2024.12.13.

 

 

Vagyonkezelési-, üzemeltetési szerződések.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések KEOP pályázat, ÁROP pályázat
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Éves közbeszerzési terv:

2015

2016

2017

Közbeszerzési terv 1. számú módosítás

Közbeszerzési terv 2. számú módosítás

Közbeszerzési terv 3. számú módosítás

2018

Közbeszerzési terv 1. számú módosítás

Közbeszerzési terv 2. számú módosítás

2019

Közbeszerzési terv 1. számú módosítás

Közbeszerzési terv 2. számú módosítás

2020

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról:

ÁROPGondozóházFöldgáz energiaVillamos energia

József Attila Városi Könyvtár terv dokumentációjának elkészítése

A makói József Attila Városi Könyvtár bontási munkálatainak elvégzéséről

Informatikai eszközök beszerzése

Megvalósthatósági tanulmány 

Műszaki ellenőr – Hagymatikum 

Műszaki ellenőr – Könyvtár

Rendszergazdai szolg.

START munkaporgram_anyagok és eszközök beszerzése

START munkaporgram_mezőgazdasági gépek

Földgáz energia beszerzés (összegezés)

Villamos energia beszerzés (összegezés)

Könyvtár kivitelezése (összegezés)

Járdafelújítási munkálatok elvégzése (összegezés)

Hagymatikum – tervezés (összegezés)

Hagymaház felújítás (összegezés)

Könyvtár projektmenedzsment összegzés

Justh Gy. utcai rendelő kivitelése (összegzés)

Levéltár átalakítás

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Makó Város Önkormányzata – Villamos energia

Járdaprogram 2018. Összegezés

Megújuló Csipkesor Összegezes_EH

Összegezés szociális bérlakások felújítása

Összegezés Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése

Összegezés – Zsidó temető megközelítését biztosító útépítés

Összegezés – Városi piac lefedése

Összegezés – Honvéd városrész – Közúthálózat fejlesztése

Összegezés – Páger mozi és Rendezvényház rekonstrukciója

Összegezés – Kálvin u. 24. sz. alatti épületek bontása és új orvosi rendelő építése

Megkötött szerződések:

Általános szerződés, Földgáz, Közvilágítás, Responsum Kft., T-Bau Kft.

MAKONA Kft. 1. módosítás

Maros Project Kft. – adásvételi szerződés 1.,adásvételi szerződés 2.

SZTÉMI Építész Iroda Kft. – megbízási szerződés

Építészmester Zrt. – vállalkozási szerződés  – 1.sz. módosítása

Megvalósthatósági tanulmány (szerződés)_1. rész

Megvalósthatósági tanulmány (szerződés)_2. rész

Rendszergazdai szolg.

START munkaporgram_anyagok és eszközök beszerzése 1. rész

START munkaporgram_anyagok és eszközök beszerzése 2. rész

START munkaporgram_anyagok és eszközök beszerzése 3. rész

START munkaporgram_mezőgazdasági gépek 1. rész

START munkaporgram_mezőgazdasági gépek 2. rész

START munkaporgram_mezőgazdasági gépek 3. rész

SZTÉMI Építész Iroda Kft. – Hagymatikum műszaki ellenőr

Földgáz adásvételi szerződés_Főgáz Zrt.

Villamosenergia értékesítési szerződés _MVM Partner Zrt.

Villamosenergia értékesítési szerződés _JAS Zrt.

Könyvtár kivitelezése – vállalkozási szerződés

Járdafelújítás – vállalkozási szerződés_1.resz

Járdafelújítás – vállalkozási szerződés_2.resz

Járdafelújítás – vállalkozási szerződés_3.resz

Járdafelújítás – vállalkozási szerződés_4.resz

Hagymatikum – tervezési szerződés

Hagymaház felújítás – vállalkozási szerződés

Könyvtár projektmenedzsment szerződés

Justh Gy. utcai rendelő kivitelése (szerződés)

Levéltár átalakítás (szerződés)

Levéltár átalakítás – Vállalkozási szerződés – 1. sz. módosítása

Földgáz energia beszerzés szerződés

Földgáz energia beszerzés szerződés 1.sz. módosítása

Hagymaház épületének felújítása vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

Hagymaház épületének felújítása vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása

Villamos energia szerz. – József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

Villamos energia szerz. – Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft

Villamos energia szerz. – Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

Villamos energia szerz. – Makói Gyógyfürdő Zrt.

Villamos energia szerz. – Makói Óvoda

Villamos energia szerz. – Makói Polgármesteri Hivatal

Villamos energia szerz. – Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Villamos energia szerz. – MVÖ – ált. felhasználású

Villamos energia szerz. – MVÖ – közvilágítás

Járdaprogram 2018. Vállalkozási szerződés 1. rész

Járdaprogram 2018. Vállalkozási szerződés 2. rész

Járdaprogram 2018. Vállalkozási szerződés 3. rész

Járdaprogram 2018. Vállalkozási szerződés 4. rész

Járdaprogram 2018. Vállalkozási szerződés 5. rész

Járdaprogram 2018. Vállalkozási szerződés 6. rész

Járdaprogram 2018. Vállalkozási szerződés 7. rész

Járdaprogram 2018. Vállalkozási szerződés 8. rész

Vállalkozási szerződés 1. rész – szociális bérlakások felújítása

Vállalkozási szerződés 2. rész – szociális bérlakások felújítása

Vállalkozási szerződés Megújuló Csipkesor

Vállalkozási szerződés-H-M-M településeket összekötő kerékpárút építése

Vállalkozási szerződés – Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése 1. rész
Vállalkozási szerződés – Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése 2. rész
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítás – Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése 1. rész 
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítás – Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése 2. rész

Vállalkozási szerződés – Zsidó temető megközelítését biztosító útépítés

Vállalkozási szerződés – Városi piac lefedése

Vállalkozási szerződés – – Honvéd városrész – Közúthálózat fejlesztése

Vállalkozási szerződés – Kálvin u. 24. sz. alatti épületek bontása