Mutasd mindet!

Testületi ülés 2023. november 22-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 22-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:   Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. KÖZMEGHALLGATÁS

 

 1. sz. előterjesztés
  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés
  A 2023. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  A képviselő-testület az előterjesztés tárgyalásánál is KÖZMEGHALLGATÁST tart.

 

 1. sz. előterjesztés
  Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában

 

 1. sz. előterjesztés
  Tájékoztató az alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Tájékoztató a tanácsnokok munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés
  2024. évi belső ellenőrzési terv

 

 1. sz. előterjesztés
  Önkormányzati rendeletek módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek 2023. évi önkormányzati támogatására benyújtott pályázatok elbírálásaTáblázat a javasolt támogatásokról

 

 1. sz. előterjesztés
  Testvérvárosi együttműködési megállapodás aláírása a Korond településsel

 

 1. sz. előterjesztés
  Fenntartható Városfejlesztési Stratégia – TOP Plusz Városfejlesztési Programterv módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntés a kóbor állatok befogása önkormányzati feladat Makói Kistérség Többcélú Tárulása részére történő átruházásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Maros-parti ingatlanokra kiírt pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés
  Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése kapcsán meghozott képviselő-testületi határozatok módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Pályázat benyújtása Espersit ház felújítására és programok megvalósítására

 

 1. sz. előterjesztés
  Pályázat kiírása Makó külterület 0412/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

 

 1. sz. előterjesztés
  Pályázat kiírása Maros-parti ingatlanok értékesítésére

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntés Sztojkó Jánosné részéről tett felajánlásról

 

 1. sz. előterjesztés
  A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Fürdő Divízió vezetője lemondásának jóváhagyása

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város közigazgatási területén található közoktatási intézmények beiskolázási körzeteinek előzetes véleményezése

 

 1. sz. előterjesztés
  Tulajdonosi hozzájárulás a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. részére csurgalékvíz befogadására a Makó, Nagyér-csatornába

 

 1. sz. előterjesztés
  Helyiséghasználati szerződés módosítása a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

 

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztés:

13/A. sz. előterjesztés
Mikrovállalkozások megnövekedett villamosenergia, gáz és távhő költségeinek fedezésére nyújtott önkormányzati támogatásra kiírt pályázat elbírálása

16/A. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére

16/B. sz. előterjesztés

Felhívás a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. volt munkavállalóinak támogatása kapcsán

Makó, 2023. november 15.    

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv