Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülése 2023. november 21-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülését 2023. november 21-én (kedden) 8:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. A 2023. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (minden bizottság)
 2. Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában (minden bizottság)
 3. Tájékoztató az alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről (minden bizottság)
 4. Tájékoztató a tanácsnokok munkájáról (minden bizottság)
 5. 2024. évi belső ellenőrzési terv
 6. Önkormányzati rendeletek módosítása (minden bizottság)
 7. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia – TOP Plusz Városfejlesztési Programterv módosítása (minden bizottság)
 8. Döntés a kóbor állatok befogása önkormányzati feladat Makói Kistérség Többcélú Tárulása részére
  8/A Mikrovállalkozások megnövekedett villamosenergia, gáz és távhő költségeinek fedezésére nyújtott önkormányzati támogatásra kiírt pályázat elbírálása
 9. Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése kapcsán meghozott képviselő-testületi határozatok módosítása
 10. Pályázat benyújtása Espersit ház felújítására és programok megvalósítására
 11. Pályázat kiírása Makó külterület 0412/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
  11/A.Tulajdonosi hozzájárulás a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére
  11/B. Felhívás a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. volt munkavállalóinak támogatása kapcsán
 12. Pályázat kiírása Maros-parti ingatlanok értékesítésére
 13. Döntés Sztojkó Jánosné részéről tett felajánlásról
 14. A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Fürdő Divízió vezetője lemondásának jóváhagyása
 15. Tulajdonosi hozzájárulás a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. részére csurgalékvíz befogadására a Makó, Nagyér-csatornába
 16. Helyiséghasználati szerződés módosítása a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
 17. Maros-parti ingatlanokra kiírt pályázat bizottsági elbírálása (csak bizottság)
 18. Javaslat a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek 2023. évben nyújtandó önkormányzati támogatására (csak bizottság) – Táblázat az igényelt támogatásokról
 19. Egyebek

 

Makó, 2023. november 15.

 

Dr. Hadik György s. k.

elnök

Jegyzőkönyv