Mutasd mindet!

Pályázat: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére

Makó Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére.

 

Pályázatot az nyújthat be, akinek:

 • lakóhelye legalább 2 éve, vagy
 • tartózkodási helye legalább 3 éve Makó város közigazgatási területén van.

 

Pályázat akkor adható be:

 • ha a pályázó és a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, illetve más személy egy főre jutó havi nettó jövedelme a 200.000,-Ft-ot, nem haladja meg,
 • a támogatás célját képező lakásingatlan felújításához, korszerűsítéséhez szükséges anyagi fedezeten és a szokásos életvitelt szolgáló javakon kívül 600.000,-Ft értéket meghaladó ingó vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, és
 • a pályázott összeg 1/24-ed része nem haladja meg a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelmének az 50 %-át.

 

A benyújtott pályázatokra – egyéb feltételek fennállása esetén is – csak akkor nyújtható támogatás, ha

 • az ingatlan, amelyre a pályázatot benyújtották, a pályázó tulajdonában van,
 • az ingatlan, amelyre a pályázatot benyújtották Makó város közigazgatási területén van,
 • a pályázatban megjelölt ingatlan a Földhivatal nyilvántartása alapján elkülöníthető és a pályázó vállalja, hogy a támogatás odaítélését követően az Önkormányzat javára szólóan a törlesztés időtartamára a vonatkozó hatályos jogszabály szerinti teher kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

 

 

A támogatás formája kamatmentes kölcsön, mértéke ingatlanonként 500.000,-Ft-ig terjedhet.

 

Pályázati dokumentáció tartalma:

 1. pályázati adatlap – itt letölthető
 2. nyilatkozat az adatlapon feltüntetett adatok valóságtartalmáról – itt letölthető
 3. pályázatban szereplő ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának legalább nem hiteles másolatát, valamint,
 4. bejelentéshez vagy engedélyhez nem kötött munkák esetén a költségvetést;
 5. bejelentéshez vagy engedélyhez kötött munkák esetén a költségvetést és az engedélyt vagy a bejelentés megtételének igazolását.
 6. személyi igazolvány, lakcímkártya másolat
 7. költségvetés, engedély illetve bejelentés igazolása amennyiben a munkálatokhoz szükséges
 8. jövedelemigazolás (30 napnál nem régebbi)
 9. tulajdoni lap (legalább nem hiteles 30 napnál nem régebbi)

 

A pályázat benyújtásának módja, helye:

 

 1. Postai úton: a pályázatokat 1 eredeti példányban, ajánlott küldeményként a következő címre kell benyújtani:
  Makó Város Önkormányzata, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
  Projekt Csoport
  A borítékra kérjük feltüntetni: „Pályázat ingatlan felújításra”

 

 1. Személyesen: a pályázatokat 1 eredeti példányban a Makói Polgármesteri Hivatalban Vagyoncsoport – Olasz Éva – II. em. 206. sz. iroda

 

 1. Email-ben szkennelve: palyazat@mako.hu

 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Makói Polgármesteri Hivatal – Projekt és Városmarketing Iroda – Projektcsoport munkatársai:

Keresztúri Anna: 06 62/511-837

Bozsonyi Dávid: 06 62/511-816

 

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg kimerüléséig

 Szerződéskötés: az elbírálást követő 15 napon belül a nyertes pályázókkal Makó Város Önkormányzata Támogatási Szerződést köt.

A pályázati támogatások felhasználásnak és elszámolásának határideje: a felhasználás határideje: szerződéskötést követő 6 hónap, az elszámolás határideje: kölcsönszerződésben meghatározott határidőig.

Pályázni a pályázati dokumentáció benyújtásával lehet, csak géppel vagy nyomtatott nagybetűvel kitöltött pályázati adatlap, nyilatkozatokkal, valamint a mellékletek csatolásával lehet.

A benyújtott pályázatok kapcsán hiánypótlásra van lehetőség.

A pályázattal kapcsolatos részletszabályokat Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete tartalmazza. – itt elérhető