Mutasd mindet!

Testületi ülés 2019. november 27-én

Makó Város Polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

MEGHÍVÓ

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 27-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye:

Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

NAPIREND

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

A 2019. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató az alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a 2018/2019-es tanévről és a 2019/2020-as tanév indításáról

 

 1. sz. előterjesztés

Belső ellenőrzés tervezése, 2020. évi belső ellenőrzési terv

 

 1. sz. előterjesztés

Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Szociális támogatási rendszer felülvizsgálata

 

 1. sz. előterjesztés
  2019. évi Belső ellenőrzési terv módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata

 

 1. sz. előterjesztés

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságaival kapcsolatos alapítói döntések

 

 1. sz. előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésével kapcsolatos felülvizsgálat kezdeményezése

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Települési Értéktár Bizottság elnökének lemondása, valamint új elnök választása

 

 1. sz. előterjesztés

Trianoni Emlékbizottság létrehozása

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére

 

 1. sz. előterjesztés

A polgármester 2019. évi időarányos szabadságának ütemezése

 

 1. sz. előterjesztés

Erdei Ferenc tér és Károlyi Mihály utca közterületek nevének megváltoztatása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város közigazgatási területén található közoktatási intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezése

 

 1. sz. előterjesztés

A Makó, Szép u. 20. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása és új pályázat kiírása

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a Makó, Béke u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésére

 

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi döntés az Eurest Kft. kérelméről

 

 1. sz. előterjesztés

Best of Makó Turisztikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

 

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. sz. előterjesztés

„Páger Antal színészdíj” 2020. évi adományozása  

 

 1. sz. előterjesztés

„Makói termelők hagymatermelési támogatása” című pályázat elbírálásamelléklet

 

 1. sz. előterjesztés

Halász Lajos makói lakos lakáscsere iránti kérelme

 

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztés:

16/A. Az Erdei Etelka Alapítvány Kuratórium tagjának lemondása és új tag kijelölése

Képviselői indítvány:
Erdei Ferenc tér és Károlyi Mihály utca közterületek nevének megváltoztatása

 

Makó, 2019. november 20.

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

293/2019. (XI.27.) MÖKT h.
Tárgy: „Páger Antal színészdíj” 2020. évi adományozása Bodrogi Gyula színművész részére

294/2019. (XI.27.) MÖKT h.
Tárgy: „Makói termelők hagymatermelési támogatása” című pályázat elbírálása

295/2019. (XI.27.) MÖKT h.
Tárgy: Halász Lajos makói lakos lakáscsere iránti kérelme