Mutasd mindet!

Testületi ülés 2024. május 15-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 15-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye:   Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról. (táblázat pdf-ben)

 

 1. sz. előterjesztés

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzat vagyonának alakulásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2023. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói ENI személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról és tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a 2023. évre vonatkozóan

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2023. évi helyi közszolgáltatási tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött használatba adási szerződés 2. számú módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Döntéshozatal a Makó, Aradi u. 110. szám alatti ingatlan adásvételével kapcsolatban

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés Makó város egyes közterületeihez köthetően

 

 1. sz. előterjesztés

A Makói Óvodában a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

 

Zárt ülési előterjesztés:

 

 1. sz. előterjesztés

A magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása (a Makovecz Imre Bizottság ülését követően kerül feltöltésre)

 

 1. sz. előterjesztés

Bozsányi Csabáné lakáscsere iránti kérelme (a Szociális és Lakásügyi Bizottság ülését követően kerül feltöltésre)

 

 1.  Egyebek

 

 

Makó, 2024. május 8.     

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

 

Zárt ülési döntések:

118/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Sztojkó Jánosné

119/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Komáromi Éva

120/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Sarnyai János

121/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Mursa Józsefné

122/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Trivapetrovics Mátyás

123/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Farkas Róbert

124/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Rostás László

125/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Lukács Erzsébet

126/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Rácz Krisztina

127/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Faragó Andrea

128/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Jóni Gyuláné

129/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Kolompár Lászlóné

130/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Ivanovics Sándor Kálmán

131/2024. (V.15.) MÖKT h.

Tárgy: Makó város közigazgatási területén lévő, magántulajdonban lévő ingatlanok felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása – Doktor Tibor