Mutasd mindet!

Testületi ülés 2017. szeptember 27-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 27-én (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye: Korona földszint (Makó, Széchenyi tér 10.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona tevékenységéről

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató Makó város közlekedésével kapcsolatban elkészült felülvizsgálat II. ütemének eredményérő
Melléklet 1
Melléklet 2
Melléklet 3

 1. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása

 1. sz. előterjesztés

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

Harangláb felállításával kapcsolatos döntés

 1. sz. előterjesztés

Helyi védelem alatt álló épületek homlokzat felújítására beadott pályázatok elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához

 1. sz. előterjesztés
  A „Makói termelők hagymatermelési támogatása” című pályázat rendjéről szóló szabályzat elfogadása
 1. sz. előterjesztés

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Melléklet (színes)

 1. sz. előterjesztés

Munkásszállás kialakítása Makón c. pályázat benyújtása

 1. sz. előterjesztés

RO-HU 7/c „ECOBIKE – Kerékpárúthálózat bővítése a Maros folyó mentén, Arad és Csongrád megyében” c. pályázat benyújtása

 1. sz. előterjesztés

RO-HU 11/b „IMPULSE – Közszolgáltatások javítása Temesváron és Makón” c. pályázat benyújtása

 1. sz. előterjesztés

Maros Vidéki Gazdák Szövetkezetével megkötött bérleti szerződés módosítása

 1. sz. előterjesztés

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a GINOP-7.1.4-16-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósítása tárgyában

 

Zárt ülési előterjesztések:

17. sz. előterjesztés

A „Makó számít rád” ösztöndíjpályázat elbírálása

18. sz. előterjesztés

Fellebbezés Gyöngyi Katalin szemétszállítási díjkedvezmény ügyében

19. sz. előterjesztés

Makó, Fűrész u. 11. I. 1. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

20. sz. előterjesztés

Makó, Návay Lajos tér 10. ép: A I. 7. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

21. sz. előterjesztés

Makó, Vásárhelyi u. 49. fsz. 7. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

22. sz. előterjesztés

Makó, Vásárhelyi u. 49. fsz. 8. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

23. Egyebek

 

 

Sürgősségi előterjesztés:

 1.  Támogatás kérése Magyarország Kormányától a Makovecz fürdő befejezéséhez

 

Makó, 2017. szeptember 20.       

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

359_2017. (IX.27.) MÖKT h. A „Makó számít rád” ösztöndíjpályázat elbírálása  –  melléklet

360_2017. (IX.27.)MÖKT h. Fellebbezés Gyöngyi Katalin szemétszállítási díjkedvezmény ügyében

361_2017. (IX.27.) MÖKT h. Makó, Fűrész u. 11. I. 1. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

362_2017. (IX.27.) MÖKT h. Makó, Návay Lajos tér 10. ép A I. 7. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

363_2017. (IX.27.) MÖKT h. Makó, Vásárhelyi u. 49. fsz. 7. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

364_2017. (IX.27.) MÖKT h. Makó, Vásárhelyi u. 49. fsz. 8. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása