Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2017. szeptember 26-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2017. szeptember 26. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekció terem (Makó, Széchenyi tér 10.)

N A P I R E N D

 

 1. Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a GINOP-7.1.4-16-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósítása tárgyában
 2. „Makó Petőfi park 14. szám alatt található épületegyüttes MNL-CsML Makói Levéltárának telephellyé történő átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozatala (csak bizottság)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása (minden bizottság)
 4. Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 5. A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 6. Harangláb felállításával kapcsolatos döntés
 7. Helyi védelem alatt álló épületek homlokzat felújítására beadott pályázatok elbírálása
 8. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
 9. A „Makói termelők hagymatermelési támogatása” című pályázat rendjéről szóló szabályzat elfogadása
 10. Munkásszállás kialakítása Makón c. pályázat benyújtása
 11. RO-HU 7/c „ECOBIKE – Kerékpárúthálózat bővítése a Maros folyó mentén, Arad és Csongrád megyében” c. pályázat benyújtása
 12. RO-HU 11/b „IMPULSE – Közszolgáltatások javítása Temesváron és Makón” c. pályázat benyújtása
 13. Maros Vidéki Gazdák Szövetkezetével megkötött bérleti szerződés módosítása
 14. Well-Media Kft. névhasználati kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 15. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés:

16. Fellebbezés Gyöngyi Katalin szemétszállítási díjkedvezmény ügyében

Makó, 2017. szeptember 20.

Dr. Hadik György s. k.

elnök