Mutasd mindet!

Testületi ülés 2016. március 30-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án (szerda)
13.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 N A P I R E N D

 1. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. előterjesztés

A Makói Gyógyfürdő Kft. átalakulása kapcsán szükséges döntés meghozatala

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a közbiztonsági tanácsnok 2015. évi munkájáról

Előterjesztő: Gáspár Sándor közbiztonsági tanácsnok

 1. előterjesztés

Beszámoló a Makói ENI személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról és tájékoztató a gyermekvédelmi tevékenységéről

MELLÉKLET

Előterjesztő: Tóthné Balázs Andrea intézményvezető

 1. előterjesztés

Tájékoztató az EDF-Démász, a Sistrade Kft., az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt., valamint az Alföldvíz Zrt. szolgáltatási tevékenységéről

Előterjesztő: társaságok igazgatói

 1. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 sz. előterjesztés

Az Állami Számvevőszék elnökének figyelemfelhívása

 1. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Kormányhivatal javaslatai az önkormányzat tagságával működő gazdasági társaságokkal kapcsolatban

 1. sz. előterjesztés

Makó-Térségi Víziközmű Kft. 2015. évi beszámolóinak elfogadása

 1. sz. előterjesztés

Makó-Térségi Víziközmű Kft. törzstőke leszállítással kapcsolatos alapítói döntések

 1. sz. előterjesztés

A polgármester béren kívüli juttatásának megállapítása

 1. sz. előterjesztés

Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Használati megállapodás megkötése a Magyar Államkincstárral

 1. sz. előterjesztés

A Makói Lovas Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetési  határidejének módosítása, részletfizetés engedélyezése

 1. sz. előterjesztés

Szerecsen utcai ingatlanok közművesítése és pályázata

 1. sz. előterjesztés

„Ovi-Foci a Makói Óvodában” című pályázathoz szükséges önerő biztosítása

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása a „Kerékpárosbarát település” cím elnyerésére

 1. sz. előterjesztés

Makó Honvéd városrészének megújítása” című pályázat benyújtása

19/a. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása az Espersit ház irodalmi gyűjteményének megújítására.

 1. sz. előterjesztés

A 2016. április 1. napjával bevezetésre kerülő vízterhelési díjak tudomásul vétele

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. sz. előterjesztés

Makói Medáliák díj 2016. évi odaítélése

 1. sz. előterjesztés

Makó Kőrösi Csoma S. u. 2. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Makó, Úri u. 3. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Makó, Csanád vezér tér 7. IV. 11 szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Makó, Kálvin u. 8-12. C V. 13. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Károlyi Ferencné Makó, Kálvin u. 8-12. A V. 14. szám alatti lakos lakáscsere iránti kérelme

 1. sz. előterjesztés

Méreg Szilvia Rózsa kérelmének elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Bódi István kérelmének elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztések:

20/a. Rekultivált hulladéklerakók utógondozása 

 

Képviselői indítványok

Dr. Hadik György képviselői indítványa

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

121 2016 (III.30.) MÖKT h.

122 2016 (III.30.) MÖKT h.

123 2016 (III.30.) MÖKT h.

124 2016 (III.30.) MÖKT h.

125 2016 (III.30.) MÖKT h.

126 2016 (III.30.) MÖKT h.

127 2016 (III.30.) MÖKT h.

128 2016 (III.30.) MÖKT h.

Makó, 2016. március 23.      

Farkas Éva Erzsébet
polgármester