Mutasd mindet!

Testületi ülés 2018.11.28-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 28-án (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:     Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

A 2018. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

KÖZMEGHALLGATÁS keretében

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató az alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

 

 1. sz. előterjesztés

A 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Belső ellenőrzés tervezése, 2019. évi belső ellenőrzési tervMelléklet

 

 1. sz. előterjesztés

Stratégiai ellenőrzési terv

 

 1. sz. előterjesztés

A Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti ingatlan értékesítésre kiírt pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

„Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat benyújtása

 

 1. sz. előterjesztés

Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítására irányuló pályázat benyújtásának támogatása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó-Térségi Víziközmű Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolásával kapcsolatos döntés

 

 1. sz. előterjesztés

Lemondás elővásárlási joggyakorlásról Makó, belterület 3992/1, 3992/2 3992/3. hrsz. alatt lévő területek vonatkozásában

 

 1. sz. előterjesztés

Együttműködési megállapodás megkötése a „RONCS” Autó Kft.-vel

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város közigazgatási területén található alapfokú közoktatási intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezése

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés a Makó Város Önkormányzata tulajdonában álló mezőgazdasági hasznosítású földterületek 2019. évi haszonbérleti díjairól

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés a Makó Város Önkormányzata tulajdonában álló Maros-parti üdülőterületek 2019. évi bérleti díjairól

 

Zárt ülési előterjesztések:

 

 1. sz. előterjesztés

„Páger Antal színészdíj” 2019. évi adományozása

 

 1. sz. előterjesztés

Egyezségkötés jóváhagyása Homoki Beatrix és Halmágyiné Stellin Gyöngyi adósok ellen indított végrehajtási eljárásokban

 

 1. sz. előterjesztés

Kifogás elbírálása a Makó, 0442/59 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában

 

 1. sz. előterjesztés

Makói termelők hagymatermelési támogatása c. pályázat elbírálása 

 

 1. sz. előterjesztés

Makó, Justh Gy. u. 23/C szám alatti  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép:  A lh: B IV. 11. szám alatti  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása.

 

 1. Egyebek

 

Makó, 2018. november 21.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék

 

Zárt ülési döntések:

345/2018. (XI.28.) MÖKT h.
Tárgy: Páger Antal színészdíj 2019. évi adományozása

346/2018. (XI.28.) MÖKT h.
Tárgy: Egyezségkötés jóváhagyása Homoki Beatrix és Halmágyiné Stelin Gyöngyi adósok ellen indított végrehajtási eljárásokban

347/2018. (XI.28.) MÖKT h.
Tárgy: Kifogás elbírálása a Makó, 0442/59 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában

348/2018. (XI.28.) MÖKT h.
Tárgy: Makói termelők hagymatermelési támogatása c. pályázat elbírálása

349/2018. (XI.28.) MÖKT h.
Tárgy: Makó, Justh Gy. u. 23C szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

350/2018. (XI.28.) MÖKT h.
Tárgy: Makó, Rudnay Gy. u. 1 ép: A lh: B IV. 11. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása