Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2018. november 27-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2018. november 27. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. A 2018. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (minden bizottság)
 2. Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. Tájékoztató az alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről (minden bizottság)
 4. A 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása
 5. Belső ellenőrzés tervezése, 2019. évi belső ellenőrzési tervMelléklet
 6. Stratégiai ellenőrzési terv
 7. „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat benyújtása
 8. Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítására irányuló pályázat benyújtásának támogatása
 9. Makó-Térségi Víziközmű Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolásával kapcsolatos döntés
 10. Lemondás elővásárlási joggyakorlásról Makó, belterület 3992/1, 3992/2 3992/3. hrsz. alatt lévő területek vonatkozásában
 11. Együttműködési megállapodás megkötése a „RONCS” Autó Kft.-vel
 12. Döntés a Makó Város Önkormányzata tulajdonában álló mezőgazdasági hasznosítású földterületek 2019. évi haszonbérleti díjairól
 13. Döntés a Makó Város Önkormányzata tulajdonában álló Maros-parti üdülőterületek 2019. évi bérleti díjairól
 14. A Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti ingatlan értékesítésre kiírt pályázat bizottsági elbírálása (csak bizottság)
 15. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. „Páger Antal színészdíj” 2019. évi adományozása
 2. Egyezségkötés jóváhagyása Homoki Beatrix és Halmágyiné Stellin Gyöngyi adósok ellen indított végrehajtási eljárásokban
 3. Kifogás elbírálása a Makó, 0442/59 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában

 

Makó, 2018. november 21.      

Dr. Hadik György s. k.

elnök