Mutasd mindet!

Testületi ülés 2017. december 13-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 13-án (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye: Korona díszterme (Makó, Széchenyi tér 10.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

 1. sz. előterjesztés

Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  2017. évi költségvetési rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló  önkormányzati rendelet  módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól

 

 1. sz. előterjesztés

Makó város településfejlesztési és település rendezési dokumentumainak teljeskörű felülvizsgálata

 

 1. sz. előterjesztés

A 2018. évi járási startmunka-programok tervezése, kérelem benyújtása

 

 1. sz. előterjesztés

Köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata

 

 1. sz. előterjesztés

Hozzájárulás megadása telekalakítási eljárásban Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

 

 1. sz. előterjesztés

A képviselő-testület 2018. évi munkaterve

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló közalapítványok 2017. évi tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2017. évi II. félévi munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés

Bölcsődei nyári nyitvatartási rend

 

 1. sz. előterjesztés

Feladat-ellátási szerződés megkötése a TROOP-MED Kft.-vel és a Promerita-med Kft.-vel

 

Zárt ülési előterjesztés:

 

 1. sz. előterjesztés

Adásvételi szerződés megkötése a Makó, Hunyadi u. 2/A fsz. 27. szám alatti lakásra vonatkozóan

 

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztés:

8/a Javaslat hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására

9/a Tulajdonosi nyilatkozat kiadása a Photonax Kft. és a Smarteye Kft. részére

9/b Tulajdonosi döntés a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ által Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola javára benyújtandó KEHOP-5.2.11 megnevezésű pályázat kapcsán

9/c  Makó, Honvéd városrészi ingatlanok értékesítése – I. ütem

Makó, 2017. december 6.         

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék