Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2017. november 28-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2017. november 28. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekció terem (Makó, Széchenyi tér 10.)

N A P I R E N D

 

 1. Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában (minden bizottság)
 2. Tájékoztató az alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről (minden bizottság)
 3. A 2017. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata (minden bizottság)
 4. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 5. Munkaterv módosítása (minden bizottság)
 6. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása
 7. Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására
  7.a Pályázat benyújtása a makói II. világháborús hadisírok felújítására
 8. Best of Makó Turisztikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala
 9. Helyi autóbusz-közlekedés ellátására kiírt pályázat elbírálása
 10. Honvéd városrészi központ és Újvárosi Kézilabda Munkacsarnok területeinek kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása
 11. Justh Gyula utcai kézilabda munkacsarnok építéséhez szükséges döntések meghozatala
 12. Szerecsen utcai telekpályázat kiírása
 13. Értékesítésre vonatkozó pályázat kiírásának előkészítése a Makó, 051/9 hrsz.-ú ingatlan „b”, „c” alrészlete tekintetében
 14. Földhasználati megállapodás megkötése Baustudium Kft-vel
 15. Hagyma Terméktanáccsal megkötött bérleti szerződés módosítása
 16. Megyeház u. 3. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása (csak bizottság)
 17. Maros-menti Utánpótlás Futball Clubbal megkötött együttműködési megállapodások módosítása
 18. Idősügyi infokommunikációs programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötése
 19. Belső ellenőrzés tervezése, 2018. évi belső ellenőrzési terv
 20. Maros parti üdülőtelkek bérleti díjának meghatározása 2018. évre
 21. Mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok haszonbérleti díjainak meghatározása 2018. évre
 22. A „Megújuló Csipkesor” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 23. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés:

24. „Páger Antal színészdíj” 2018. évi adományozása

 

 

 

Makó, 2017. november 22.

Dr. Hadik György s. k.

elnök