Mutasd mindet!

Testületi ülés 2017. november 29-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 29-én (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye: Korona földszint (Makó, Széchenyi tér 10.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában

Előterjesztő: Dr. Kallai Árpád főigazgató, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató az alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről

 

 1. sz. előterjesztés

A 2017. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

KÖZMEGHALLGATÁS keretében

 

 1. sz. előterjesztés

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására

 

 1. sz. előterjesztés

Best of Makó Turisztikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

 

 1. sz. előterjesztés

Helyi autóbusz-közlekedés ellátására kiírt pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

Honvéd városrészi központ és Újvárosi Kézilabda Munkacsarnok területeinek kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása

 

 1. sz. előterjesztés

Justh Gyula utcai kézilabda munkacsarnok építéséhez szükséges döntések meghozatala

 

 1. sz. előterjesztés

Szerecsen utcai telekpályázat kiírása

 

 1. sz. előterjesztés

Értékesítésre vonatkozó pályázat kiírásának előkészítése a Makó, 051/9 hrsz.-ú ingatlan „b”, „c” alrészlete tekintetében Melléklet

 

 1. sz. előterjesztés

Földhasználati megállapodás megkötése Baustudium Kft-vel

 

 1. sz. előterjesztés

Hagyma Terméktanáccsal megkötött bérleti szerződés módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Megyeház u. 3. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

Maros-menti Utánpótlás Futball Clubbal megkötött együttműködési megállapodások módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Idősügyi infokommunikációs programmal kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötése

 

 1. sz. előterjesztés

Belső ellenőrzés tervezése, 2018. évi belső ellenőrzési terv

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezése

 

 1. sz. előterjesztés

Maros parti üdülőtelkek bérleti díjának meghatározása 2018. évre

 

 1. sz. előterjesztés

Mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok haszonbérleti díjainak meghatározása 2018. évre

 

 1. sz. előterjesztés

Munkaterv módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztés:

 

 1. sz. előterjesztés

„Páger Antal színészdíj” 2018. évi adományozása – Melléklet

 

 1. sz. előterjesztés

„Makói termelők hagymatermelési támogatása” című pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

Dr. Tordainé Dr. Lóczi Rozália lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése

 

 1. Egyebek

 

 

Sürgősségi előterjesztés:

7.a  Pályázat benyújtása a makói II. világháborús hadisírok felújítására

8.a Makói termelők hagymatermelési támogatása c. pályázat rendjéről szóló szabályzatának módosítása

Makó, 2017. november 22.         

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

428_2017. (XI.29.) Páger Antal színészdíj 2018. évi adományozása

429_2017. (XI.29.) MÖKT h. Makói termelők hagymatermelési támogatása című pályázat elbírálása_Kiss Ferenc

430_2017. (XI.29.) MÖKT h. Makói termelők hagymatermelési támogatása című pályázat elbírálása_Vas Róbert

431_2017. (XI.29.) MÖKT h. Makói termelők hagymatermelési támogatása című pályázat elbírálása_Kocsis Sándor

432_2017. (XI.29.) MÖKT h. Makói termelők hagymatermelési támogatása című pályázat elbírálása_Pelsőczi István

433_2017. (XI.29.) MÖKT h. Makói termelők hagymatermelési támogatása című pályázat elbírálása_Fejes Ferenc

434_017. (XI.29.) MÖKT h. Makói termelők hagymatermelési támogatása című pályázat elbírálása_Csonka Csaba