Mutasd mindet!

Testületi ülés 2016. április 27-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 27-én (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Városi rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Palicz András városi rendőrkapitány

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség, valamint a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről

kiszombori határrendészeti kirendeltség beszámolójának melléklete színesben

Előterjesztő: Éberhardt Gábor, a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség vezetője, Szilágyi Róbert, a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség vezetője

 1. sz. előterjesztés

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzat vagyonának alakulásáról

Előterjesztő: Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester, Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző, Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, Kádár József, az Agrárgazdasági Bizottság elnöke

 1. sz. előterjesztés

Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

A Makói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

 1. sz. előterjesztés

A Makói Polgármesteri Hivatal ügyrendjének jóváhagyása

 1. sz. előterjesztés

Intézkedési terv elfogadása a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Állami Számvevőszék általi vizsgálatával összefüggésben

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása

 1. sz. előterjesztés

Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány megszüntetése

 1. sz. előterjesztés

Elővásárlási jog gyakorlása tárgyában döntés – a Makó belterület 7533/2/D/9 helyrajzi számú, üzlet megnevezésű, önálló felépítményi ingatlan vonatkozásában

 1. sz. előterjesztés

Intézményvezetői pályázatok véleményezése

 1. sz. előterjesztés

A 295/2015. (IX.30.) MÖKT. h. számú határozat visszavonása és felhatalmazás vagyonkezelési szerződés megkötésére

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a Makó, Széchenyi tér 25. fsz. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

Zárt ülési előterjesztések:

 1. sz. előterjesztés

Makó Városért Emlékplakett adományozása

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Emlékérme adományozása

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztés:

7/a. A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása

13/A. Tagfelvételi kérelem a Márai Út Közhasznú Egyesületbe

14/a.  Tulajdonosi hozzájárulás adása a HU 02-0003-A102013 sz. pályázathoz

14/B. Tulajdonosi hozzájárulás Maros-menti Utánpótlás Futball Club részére

14/C. sz. A MAKÓVÍZ Kft. Makó, Tinódi utca 8/A. szám alatti ingatlanának ingyenes használatba adása a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Makói Levéltára részére

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülés döntések:

162 2016. (IV.27.) MÖKT h.

163 2016. (IV.27.) MÖKT h.

164 2016. (IV.27.) MÖKT h.

165 2016. (IV.27.) MÖKT h.

166 2016. (IV.27.) MÖKT h.

167 2016. (IV.27.) MÖKT h.

168 2016. (IV.27.) MÖKT h.

169 2016. (IV.27.) MÖKT h.

170 2016. (IV.27.) MÖKT h.

171 2016. (IV.27.) MÖKT h.

 

 

Makó, 2016. április 20.      

Farkas Éva Erzsébet

polgármester