Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2016. április 26-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2016. április 26. napján (kedd) 14:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 1. Városi rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (minden bizottság)
 2. Beszámoló a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség, valamint a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről (minden bizottság) kiszombori határrendészeti kirendeltség beszámolójának melléklete színesben
 3. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzat vagyonának alakulásáról (csak bizottság)
 4. Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról. (minden bizottság)
 5. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
  5/a. A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása
 6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 7. A Makói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
 8. A Makói Polgármesteri Hivatal ügyrendjének jóváhagyása(minden bizottság)
 9. Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
 10. Intézkedési terv elfogadása a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Állami Számvevőszék általi vizsgálatával összefüggésben
 11. Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása
 12. Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány megszüntetése
 13. Elővásárlási jog gyakorlása tárgyában döntés – a Makó belterület 7533/2/D/9 helyrajzi számú, üzlet megnevezésű, önálló felépítményi ingatlan vonatkozásában
  13/a  Tulajdonosi hozzájárulás adása a HU 02-0003-A102013 sz. pályázathoz
  1
  3/b  Tulajdonosi hozzájárulás Maros-menti Utánpótlás Futball Club részére
 14. A 295/2015. (IX.30.) MÖKT. h. számú határozat visszavonása és felhatalmazás vagyonkezelési szerződés megkötésére
 15. Pályázat kiírása a Makó Széchenyi tér 25. fsz. 1. szám alatti helyiség értékesítésére
 16. Magyar Majorette Szervezetek Szövetsége névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 17. Falusi Turizmus Nonprofit Bt. címerhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 18. Egyebek

 

Makó, 2016. április 20.

 

 

Dr. Hadik György s. k.

                                                                                                                     elnök