Mutasd mindet!

Testületi ülés november 25-én

Makó Város polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: +36 62 511 800
 

M E G H Í V Ó

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testület rendes ülését
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 13.§ (1) bekezdés alapján összehívom.
 
Az ülés ideje:

2015. november 25. (szerda) 9.00

   
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
 
Az ülés helye:
Városháza I. emeleti nagyterme
 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
 

N A P I R E N D:

 
 1. napirend

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Czirbus Gábor alpolgármester

 1. napirend

Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában

Előterjesztő: Dr. Kallai Árpád főigazgató, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

 

 1. napirend

Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Előterjesztő: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző

 

 1. napirend

Tájékoztató Makó város fásítási elképzeléseiről

Előterjesztő: Baranyi Katalin főkertész

 

 1. előterjesztés 
  1. évi adóbevételek alakulása, felhasználásuk, a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata (KÖZMEGHALLGATÁS)
 1. előterjesztés

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. előterjesztés

A lakásrendelet módosítása

 1. előterjesztés

Közterület használatról szóló rendelet módosítása

 1. előterjesztés

A közterületi parkoló üzemeltetéséről és parkolási díjakról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

 1. előterjesztés

Tájékoztató törvényességi felhívásról

 1. előterjesztés

Tájékoztató Makó Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

 1. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 1. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 1. előterjesztés

Tájékoztató a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról és támogatás nyújtása

 1. előterjesztés

Tájékoztató Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

 1. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Városfejlesztő Kft. 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 1. előterjesztés

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító okiratának módosítása

 1. előterjesztés

A képviselői alap felhasználásáról szóló szabályzat módosítása

 1. előterjesztés

Makó város közigazgatási területén található köznevelési intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezése

 1. előterjesztés

Önkéntes földcsere

 1. előterjesztés

A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola támogatási határozatának módosítása

 1. előterjesztés

Beépítésre szánt övezetek közterületeinek valamint zártkerti övezetek területeinek elnevezése

 1. előterjesztés

Dr. Kurai Dóra háziorvossal új feladat-ellátási szerződés megkötése

 1. előterjesztés

Elővásárlási jog gyakorlása a Makó, 6443/2 hrsz.-ú ingatlan tekintetében

 1. előterjesztés

Pharma Medicina 96 Bt. bérleti jogviszonyának meghosszabbítása

 1. előterjesztés

Bakacsi László bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése

   27. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztések

   28. előterjesztés

Praszlicska Margit és Keresztúri Attila lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése

   29. előterjesztés

Szabó Mónika minőségi lakáscsere iránti kérelme

   30. előterjesztés

Fellebbezés Faragó Magdolna gyógyszertámogatási ügyében

  31. napirend

Egyebek

  A képviselő-testület A 2015. évi adóbevételek alakulása, felhasználásuk, a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata napirend tárgyalásánál közmeghallgatást tart.

Jegyzőkönyv              Függelék

Zárt ülési döntések

378/2015.(XI.25.)

379/2015. (XI.25.)

380/2015. (XI.25.)

 

 

 

 

 

Makó, 2015. november 18.      

Farkas Éva Erzsébet

polgármester