Mutasd mindet!

Testületi ülés 2019. december 11-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 11-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:  Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés
  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés
  Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról.

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés
  A képviselő-testület 2020. évi munkaterve

 

 1. sz. előterjesztés
  Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2019. évi II. félévi munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala

 

 1. sz. előterjesztés
  Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló  önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  A 2020. évi járási startmunka programok tervezése, kérelem benyújtása

 

 1. sz. előterjesztés
  A Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2019. évi beszámolója

 

 1. sz. előterjesztés
  A Makó Város Fejlődéséért Közalapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntések meghozatala

 

 1. sz. előterjesztés
  A köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata

 

 1. sz. előterjesztés
  A Makó, 1036/31 hrsz. alatti ingatlan értékesítése

 

 1. sz. előterjesztés
  A Makó, 11474/5 hrsz. alatti ingatlan értékesítése

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntés a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola kérelméről

 

 1. sz. előterjesztés
  Használatba adási megállapodás módosítása a Makó, Lonovics sgt. 15. szám alatti ingatlanra vonatkozóan

 

 1. sz. előterjesztés
  Lemondás elővásárlási jogról a Makó, 913 hrsz. alatt lévő ingatlan vonatkozásában

 

 1. sz. előterjesztés
  Földcsere szerződés megkötése Bíró Sándorralmelléklet

 

 1. sz. előterjesztés
  Befogadó nyilatkozat a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére

 

 1. sz. előterjesztés
  Nemzetiségek helyiséghasználati kérelme

 

 1. sz. előterjesztés
  Majoros Róbert támogatási kérelme

 

 1. sz. előterjesztés
  Kiss Ferenc támogatási kérelme

 

 1. Egyebek

 

27/A. sz. Képviselői indítvány kupakgyűjtő szív kihelyezése kapcsán

 

Makó, 2019. december 4.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv
Függelék