Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2019. december 10. napján

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2019. december 10. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 

 1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 2. Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról (minden bizottság)
 3. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 4. Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről (minden bizottság)
 5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 6. A képviselő-testület 2020. évi munkaterve (minden bizottság)
 7. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2019. évi II. félévi munkájáról
 8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 9. A 2020. évi járási startmunka programok tervezése, kérelem benyújtása
 10. A Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2019. évi beszámolója
 11. A Makó Város Fejlődéséért Közalapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntések meghozatala
 12. A köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata
 13. A Makó, 1036/31 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
 14. A Makó, 11474/5 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
 15. Döntés a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola kérelméről
 16. Használatba adási megállapodás módosítása a Makó, Lonovics sgt. 15. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
 17. Lemondás elővásárlási jogról a Makó, 913 hrsz. alatt lévő ingatlan vonatkozásában
 18. Földcsere szerződés megkötése Bíró Sándorral
 19. Befogadó nyilatkozat a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére
 20. Nemzetiségek helyiséghasználati kérelme
 21. Majoros Róbert támogatási kérelme
 22. Kiss Ferenc támogatási kérelme
 23. A „Villamos energia beszerzés 2020” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozatala (csak bizottság)
  23/A A „Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztése építési beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 24. Egyebek

 

Makó, 2019. december 4.

Dr. Hadik György s. k.

elnök

Jegyzőkönyv