Mutasd mindet!

Makovecz Imre Bizottsága rendes ülés 2019. december 09. napján

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Makovecz Imre Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága rendes ülését 2019. december 09. napján (hétfő) 14:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 N A P I R E N D

 

 1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 2. Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól
 3. Makó Város Önkormányzatának külügyi tevékenységei. Tájékoztató a külkapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok helyzetéről, alakulásáról. (minden bizottság)
 4. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 5. Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről (minden bizottság)
 6. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 7. A képviselő-testület 2020. évi munkaterve (minden bizottság)
 8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 9. A 2020. évi járási startmunka programok tervezése, kérelem benyújtása
 10. Befogadó nyilatkozat a Makó és Térsége Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás részére
 11. Egyebek

 

Makó, 2019. december 4.

Kovács Sándor s.k.

elnök

Jegyzőkönyv