Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2019. február 5-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2019. február 5. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 

 1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő kötelezettségeknek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása
 2. Rendelet-tervezet a köztisztviselők illetményalapjáról és illetmény kiegészítéséről (minden bizottság)
 3. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérőlEmlékeztetőkKönyvvizsgálói jelentés (minden bizottság)
 4. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 5. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi üzleti terve
 6. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve – FEB jegyzőkönyv
 7. Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve
 8. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve
 9. Makói Városfejlesztő Kft. 2019. évi üzleti terve
 10. A Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
 11. Makó Város Önkormányzatának koncepciója a felelős ebtartás ösztönzésére
 12. Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása
 13. Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának meghatározása a 2019. évre
 14. Ingatlanok tulajdonba adására vonatkozó megállapodás megkötése a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
  14/A. Képviselő-testületi döntés turisztikai célú terület kialakításáról a fürdőberuházással összefüggésben
 15. Adásvételi szerződés megkötése a DAKK Zrt.-vel
 16. Pályázat kiírása a Makó, Széchenyi tér 10. szám alatti ingatlanban lévő étterem bérbeadására
 17. Döntés a Csongrád Megyei Kormányhivatal által kezdeményezett tulajdonosi hozzájárulásról
 18. Tulajdonosi hozzájárulás adás Makó, külterület, 029 hrsz. alatt lévő területre
 19. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Makó, belterület 11473/1 hrsz. alatti ingatlanon álló felépítmény adásvétele kapcsán
 20. Döntés bérleti díj elengedéséről a Makó, Rudnay Gyula utcát érintő építési munkálatok véghatáridejéig
 21. Buszbérleti szerződés megújítása a 2019-2020. évre
 22. Csongrád Megyei Szivárvány Otthon és a Global Vital Group Kft. közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyása
 23. Csongrád Megyei Szivárvány Otthon és Tóthné Szabó Valéria közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyása
 24. A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése
 25. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2019. évi munkaterve (csak bizottság)
 26. Egyebek

 

Makó, 2019. január 30.      

 Dr. Hadik György s. k.

elnök