Mutasd mindet!

Testületi ülés 2019. február 6-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 6-án (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:     Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő kötelezettségeknek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása

 

 1. sz. előterjesztés

Rendelet-tervezet a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

 

 1. sz. előterjesztés

Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről – Emlékeztetők – Könyvvizsgálói jelentés – Bizottsági kivonatok

 

 1. sz. előterjesztés

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve – FEB jegyzőkönyv

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Városfejlesztő Kft. 2019. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés

A Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzatának koncepciója a felelős ebtartás ösztönzésére

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés

Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának meghatározása a 2019. évre

 

 1. sz. előterjesztés

Ingatlanok tulajdonba adására vonatkozó megállapodás megkötése a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel

 

 1. sz. előterjesztés

Adásvételi szerződés megkötése a DAKK Zrt.-vel

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a Makó, Széchenyi tér 10. szám alatti ingatlanban lévő étterem bérbeadására

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés a Csongrád Megyei Kormányhivatal által kezdeményezett tulajdonosi hozzájárulásról

 

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás adás Makó, külterület, 029 hrsz. alatt lévő területre

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Makó, belterület 11473/1 hrsz. alatti ingatlanon álló felépítmény adásvétele kapcsán

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés bérleti díj elengedéséről a Makó, Rudnay Gyula utcát érintő építési munkálatok véghatáridejéig

 

 1. sz. előterjesztés

Buszbérleti szerződés megújítása a 2019-2020. évre

 

 1. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Szivárvány Otthon és a Global Vital Group Kft. közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyása

 

 1. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Szivárvány Otthon és Tóthné Szabó Valéria közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyása

 

 1. sz. előterjesztés

A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata által fenntartott óvoda nyitva tartásával kapcsolatos fenntartói döntés

 

Zárt ülési előterjesztés:

 1. sz. előterjesztés

Lakásigény iránti kérelem elbírálása

 1. Egyebek

Sürgősségi előterjesztés:

 1. /A sz. előterjesztés

Képviselő-testületi döntés turisztikai célú terület kialakításáról a fürdőberuházással összefüggésben

 

 

 

Makó, 2019. január 30.

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Zárt ülési döntés:
45/2019. (II.06.) MÖKT h. Lakásigény iránti kérelem elbírálása

 

Jegyzőkönyv
Függelék