Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2017. december 12-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2017. december 12. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekció terem (Makó, Széchenyi tér 10.)

 

N A P I R E N D

 

 1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 2. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról (minden bizottság)
 5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 6. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 7. A képviselő-testület 2018. évi munkaterve (minden bizottság)
 8. Beszámoló közalapítványok 2017. évi tevékenységéről
 9. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2017. évi II. félévi munkájáról
 10. Hozzájárulás megadása telekalakítási eljárásban Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére
 11. Köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata
 12. Makó város településfejlesztési és település rendezési dokumentumainak teljeskörű felülvizsgálata
 13. A 2018. évi járási startmunka-programok tervezése, kérelem benyújtása
  13/a A Villamos energia beszerzés 2018 tárgyú közbeszerzési eljárás döntés meghozatal
  13/b Javaslat hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására
  13/c  Tulajdonosi nyilatkozat kiadása a Photonax Kft. és a Smarteye Kft. részére
 14. egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés:

15. Adásvételi szerződés megkötése a Makó, Hunyadi u. 2/A fsz. 27. szám alatti lakásra vonatkozóan

Makó, 2017. december 6.

Dr. Hadik György s. k.

elnök