Mutasd mindet!

Makovecz Imre Bizottsága rendes ülés 2017. december 11-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Makovecz Imre Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága rendes ülését 2017. december 11. napján (hétfő) 14:30 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Korona – Erdei Ferenc szekcióterem

 

N A P I R E N D

 

 1. Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól
 2. Makó város településfejlesztési és település rendezési dokumentumainak teljes körű felülvizsgálata
 3. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet  módosítása (minden bizottság)
 5. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 6. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 7. Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról (minden bizottság)
 8. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 9. A képviselő-testület 2018. évi munkaterve (minden bizottság)
 10. A 2018. évi járási startmunka-programok tervezése, kérelem benyújtása
 11. Egyebek

 

Makó, 2017. december 6.

Kovács Sándor s. k.

elnök