Mutasd mindet!

Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülés 2017. december 11-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Egyenlő Esély Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyenlő Esély Bizottsága rendes ülését 2017. december 11. napján (hétfő) 13:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekcióterem

N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztés:

 

 1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 2. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 5. Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról (minden bizottság)
 6. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 7. Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról
 8. A képviselő-testület 2018. évi munkaterve (minden bizottság)
 9. Feladat-ellátási szerződés megkötése a TROOP-MED Kft.-vel és a Promerita-Med Kft.-vel
 10. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény alapdokumentumainak módosítása (csak bizottság)
 11. Egyebek

 

Zárt ülés:

12. Önkormányzati lakás biztosítása a Makó Csillag u. 18. alatti ingatlan lakóinak

Makó, 2017. december 6.

Dr. Sánta Sándor s. k.

elnök