Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2017. április 25-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2017. április 25. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Korona, Erdei Ferenc szekció terem (Makó, Széchenyi tér 10.)

N A P I R E N D

 1. Városi rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (minden bizottság)
 2. Tájékoztató a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről (minden bizottság)
 3. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzat vagyonának alakulásáról
 4. Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról (minden bizottság)
 5. A „Makó számít rád!” tanulmányi ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 6. „Almási utcai tornaterem felújítása” című pályázathoz többlet önerő biztosítása
 7. Együttműködési megállapodás megkötése a Makói Polgárőr Egyesülettel
 8. Pályázat benyújtása tanyák háztartási léptékű szigetüzemű és hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítésére
 9. „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtása
 10. Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskolával fennálló vagyonkezelési szerződés 1. sz. kiegészítése
 11. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal
  11/A A makói József Attila Gimnázium támogatási kérelmének elbírálása
 12. Döntés a RENAULT Midlum tehergépkocsi értékesítéséről
  1
  2/a. Az ÉFOÉSZ makói csoportja támogatási kérelmének elbírálása
 13. Ivóvíz nyomóvezeték kiépítése
 14. „Hagymatikum gyógyfürdő” és „Páger Mozi és Rendezvényház” területeinek kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása
 15. Főépítészi tájékoztatás a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez szükséges munkacsoport megalakításának feltételeiről
 16. Makói országzászló újraállítása
 17. Döntés Makói Gyógyfürdő Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről
  1
  7/a. Döntés MVM Hungarowind KFt. részére kiadandó tulajdonosi nyilatkozat ügyében  
 18. Tulajdonosi hozzájárulás a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pályázat benyújtásához
 19. Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása
 20. Lemondás elővásárlási jogról a Makó, Úri u. 3 sz. alatti garázs vonatkozásában
 21. Lemondás elővásárlási jogról a Makó, Deák F. u. 41/A. szám alatti üzlethelyiség vonatkozásában
 22. Munkaterv módosítás (minden bizottság)
 23. Éves ellenőrzési jelentés, Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
 24. „Justh Gyula utca 23. szám alatti orvosi rendelő korszerűsítési és felújítási munkáinak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 25. „A makói József Attila Városi Könyvtár új épületének kivitelezése és a környezetébe tartozó utcák és terek rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozatala (csak bizottság) melléklet 1/ melléklet 2
 26. Egyebek

 

Makó, 2017. április 19.   

Dr. Hadik György s. k.

elnök