Mutasd mindet!

Testületi ülés 2017. április 26-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 26-án (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye: Korona földszint (Makó, Széchenyi tér 10.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

 1. sz. előterjesztés

Városi rendőrkapitány beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Palicz András városi rendőrkapitány

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Éberhardt Gábor kirendeltség-vezető

 

 1. sz. előterjesztés

Együttműködési megállapodás megkötése a Makói Polgárőr Egyesülettel

 

 1. sz. előterjesztés

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság beszámolója az önkormányzat vagyonának alakulásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról

 

 1. sz. előterjesztés

A „Makó számít rád!” tanulmányi ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

„Almási utcai tornaterem felújítása” című pályázathoz többlet önerő biztosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása tanyák háztartási léptékű szigetüzemű és hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítésére

 

 1. sz. előterjesztés

„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtása

 

 1. sz. előterjesztés

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskolával fennálló vagyonkezelési szerződés 1. sz. kiegészítése

 

 1. sz. előterjesztés

Vagyonkezelési szerződés megkötése a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés a RENAULT Midlum tehergépkocsi értékesítéséről

 

 1. sz. előterjesztés

Ivóvíz nyomóvezeték kiépítése

 

 1. sz. előterjesztés

„Hagymatikum gyógyfürdő” és „Páger Mozi és Rendezvényház” területeinek kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása

 

 1. sz. előterjesztés

Főépítészi tájékoztatás a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez szükséges munkacsoport megalakításának feltételeiről

 

 1. sz. előterjesztés

Makói országzászló újraállítása

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés Makói Gyógyfürdő Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

 

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pályázat benyújtásához

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálójának megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés

József Attila Gimnázium igazgatói pályázatának véleményezése

 

 1. sz. előterjesztés

Lemondás elővásárlási jogról a Makó, Úri u. 3 sz. alatti garázs vonatkozásában

 

 1. sz. előterjesztés

Lemondás elővásárlási jogról a Makó, Deák F. u. 41/A. szám alatti üzlethelyiség vonatkozásában

 

 1. sz. előterjesztés

Munkaterv módosítás

 

 1. sz. előterjesztés

Éves ellenőrzési jelentés, Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztés:

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Városért Emlékplakett adományozása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Emlékérme adományozása

 

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztések:

 

12/A A makói József Attila Gimnázium támogatási kérelmének elbírálása

12/B. sz. Támogatás a makói gyermek- és újszülött ellátás javára

13/A Az ÉFOÉSZ makói csoportja támogatási kérelmének elbírálása

18/A. Döntés MVM Hungarowind KFt. részére kiadandó tulajdonosi nyilatkozat ügyében 

19/A. Szociális tüzifa igénylése

11/A. Tulajdonosi hozzájárulás megadása munkacsarnok építéséhez

Makó, 2017. április 19.   

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

162_2017. (IV.26.) Makó Városáért emlékplakett adományozása Galamb Erzsébet részére

163_2017. (IV.26.) Makó Városáért emlékplakett adományozása Szűcs Péter részére

164_2017. (IV.26.) Makó Városáért emlékplakett adományozása a Makói Úszó Klub részére

165_2017. (IV.26.) Makó Város Emlékérme adományozása Stenszky Csaba részére

166_2017. (IV.26.) Makó Város Emlékérme adományozása Hajdu Márta részére

167_2017. (IV.26.) Makó Város Emlékérme adományozása Dr. Jeszenszkyné Dr. Makány Julianna részére

168_2017. (IV.26.) Makó Város Emlékérme adományozása Sisák Tibor részére

169_2017. (IV.26.) Makó Város Emlékérme adományozása Dr. Kocsis Ernő részére

170_2017. (IV.26.) Makó Város Emlékérme adományozása Balogh Róbert részére

171_2017. (IV.26.) Makó Város Emlékérme adományozása Börcsök Attila részére