Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2018. február 6-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2018. február 6. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről Könyvvizsgálói jelentés (minden bizottság)
 2. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 3. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítása (minden bizottság)
 4. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (minden bizottság)
 5. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
 6. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2018. évi üzleti terve
 7. Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
 8. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve FEB jegyzőkönyv
 9. Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti terve
 10. Makói-Térségi Víziközmű Kft. „v.a.” 2018. évi üzleti terve
 11. Megbízási szerződés kötése a Kalkulus Consulting Kft-vel
 12. A makói Ford- lerakat homlokzat felújításának támogatása
 13. A Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési megállapodás módosítása
 14. Lemondás elővásárlási jogról a Makó, Deák F. u. 41/A. szám alatti üzlethelyiség vonatkozásában
 15. Buszbérleti szerződés megújítása
 16. Csongrád Megyei Szivárvány Otthon és Tóthné Szabó Valéria közötti helyiségbérleti szerződés jóváhagyása
 17. Tulajdonosi hozzájárulás a Makó, külterület 0571/10, 0571/49, 0571/69. hrsz. alatt lévő területekre
 18. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola részére vizesblokk felújításra
 19. Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának meghatározása 2018. évre
  19/A Változási vázrajz jóváhagyása a Makó, 051/9 hrsz. alatti ingatlant érintő telekalakítási eljárásban 
  19/B ORTO-PHARMA-REHA Kft. beszámítási igénye
 20. Polgármester szabadságának 2018. évi ütemezése
 21. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkaterve (csak bizottság)
 22. „Földgáz energia szállítása a 2018.10.01. 06:00 CET – 2019.10.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)

Zárt Előterjesztések:

23. ZÁRT_Dr. Tordai Lászlóné lakásbérleti jogviszonyának megszüntetése

 1. Egyebek

Makó, 2018. január 31.  

Dr. Hadik György s. k.

elnök