Mutasd mindet!

Makovecz Imre Bizottsága rendes ülés 2018. február 05-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület
Makovecz Imre Bizottsága Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottsága rendes ülését 2018. február 05. napján (hétfő) 14:30 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló

N A P I R E N D

1. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről Könyvvizsgálói jelentés (minden bizottság)
2. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
3. Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (minden bizottság)
4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítása (minden bizottság)
5. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2018. évi üzleti terve
6. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve FEB jegyzőkönyv
7. Makói Városfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti terve
8. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makovecz Imre Bizottságának 2018. évi munkaterve (csak bizottság)
9. Egyebek

Makó, 2018. január 31.

Kovács Sándor s.k.

elnök