Mutasd mindet!

Rendkívüli testületi ülés 2017. október 13-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  r e n d k í v ü l i   ü l é s é t  Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 9. § (1) bekezdés alapján   2017. október 13. napján  (péntek) 9:00 órára összehívom.

Az ülés helye: Korona földszint (Makó, Széchenyi tér 10.)

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztések:

  1. 8 számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
  2. Döntés Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő elmaradt részeinek megépítéséről
  3. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet megalkotása
  4. A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotása
  5. Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  6. Használatba adási megállapodás megkötése Csongrád Megyei Kormányhivatallal
  7. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Maros–menti Utánpótlás Futball Club részére
  8. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola részére

Zárt ülési előterjesztés:

 

  1. Lakásigény iránti kérelem elbírálása

Makó, 2017. október 12.   

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntés:

376_2017. (X.13.) MÖKT h. Lakásigény iránti kérelem elbírálása