Mutasd mindet!

Testületi ülés 2016. november 30-án

 Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 30-án (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában  (melléklet) (színes melléklet)

Előterjesztő: Dr. Kallai Árpád főigazgató

 

 1. sz. előterjesztés

A 2016. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendelet felülvizsgálata

KÖZMEGHALLGATÁS keretében

 

 1. sz. előterjesztés

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A mezőőri járulék 2017. évtől történő megszüntetése

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató Makó város közlekedésével kapcsolatban elkészült felülvizsgálat eredményéről (1. sz melléklet) (2. sz melléklet)

 

 1. sz. előterjesztés

A rendőrség munkájának véleményezése

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató az Állami Számvevőszék általi vizsgálattal összefüggésben megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Városfejlesztő Kft.  2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Döntés a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról

 

 1. sz. előterjesztés

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A Makó-Térségi Víziközmű Kft. üzletrész-bevonásával kapcsolatos alapítói döntések

 

 1. sz. előterjesztés

A Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány által juttatott pénz felhasználásának igazolásáról szóló határidő meghosszabbítása

 

 1. sz. előterjesztés

Használati megállapodás megkötése a Csongrád Megyei Szivárvány Otthonnal

 

 1. sz. előterjesztés

Belső ellenőrzés tervezése, 2017. évi belső ellenőrzési terv

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról  – 2. sz. melléklet- Zöldfelület fenntartás

 

 1. sz. előterjesztés

Az Országgyűlés Hivatalával kötendő megállapodás módosulásának jóváhagyása

 

 1. sz. előterjesztés

Maros parti üdülőtelkek bérleti díjának meghatározása a 2017. évre vonatkozóan

 

 1. sz. előterjesztés

Mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok haszonbérleti díjainak meghatározása

 

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a KEHOP-5.2.3 számú pályázathoz

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezése

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztések:

 

 1. sz. előterjesztés

Felhatalmazás titoktartási nyilatkozat feloldására

 

 1. sz. előterjesztés:

Fellebbezés elbírálása a Sándor Móricz Egyesület névhasználati engedélye  megtagadása ügyében      

 

 1. sz. előterjesztés:

Arany János Tehetségkutató Programban résztvevők támogatása     

 

 1. sz. előterjesztés

Bakai Mihályné kérelmének elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: A V. 15. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: B V. 13. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó, Liget u. 12. fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó, Kőrösi Csoma S. u. 2. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Sürgősségi előterjesztés:

Zárt ülési előterjesztés:

 1. sz. előterjesztésPáger Antal színészdíj 2017. évi adományozása
 2. Egyebek

 

 

Makó, 2016. november 23.  

 

 

         Farkas Éva Erzsébet

    polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zártülési döntések:

388/2016. (XI.30.) MÖKT h.

Tárgy: Titoktartási kötelezettség alóli felmentés megadása

 

389/2016. (XI.30.) MÖKT h.

Tárgy: Fellebbezés elbírálása a Sándor Móricz Egyesület névhasználati engedélye  megtagadása ügyében

 

390/2016. (XI.30.) MÖKT h.

Tárgy: Elvi támogatás Gruján Bendegúz Máté Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételéhez

 

391/2016. (XI.30.) MÖKT h.

Tárgy: Elvi támogatás Kothencz Petra Noémi Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételéhez

 

392/2016. (XI.30.) MÖKT h.

Tárgy: Bakai Mihályné kérelmének elbírálása

 

393/2016. (XI.30.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: A V. 15. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

394/2016. (XI.30.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: B V. 13. szám  alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

395/2016. (XI.30.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Liget u. 12. fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

396/2016. (XI.30.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Kőrösi Csoma Sándor u. 2. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

397/2016. (XI.30.) MÖKT h.

Tárgy: „Páger Antal színészdíj” 2017. évi adományozása