Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2016. november 29-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2016. november 29. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 1. Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában (minden bizottság) (melléklet) (színes melléklet)
 2. Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
 3. Tájékoztató a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
 4. Tájékoztató a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
 5. Tájékoztató Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról
 6. Tájékoztató a Makói Városfejlesztő Kft. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
 7. A 2016. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendelet felülvizsgálata (minden bizottság)
 8. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 9. A mezőőri járulék 2017. évtől történő megszüntetése (minden bizottság)
 10. Tájékoztató az Állami Számvevőszék általi vizsgálattal összefüggésben megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról
 11. Döntés a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról
 12. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 13. A Makó-Térségi Víziközmű Kft. üzletrész-bevonásával kapcsolatos alapítói döntések
 14. A Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány által juttatott pénz felhasználásának igazolásáról szóló határidő meghosszabbítása
 15. Használati megállapodás megkötése a Csongrád Megyei Szivárvány Otthonnal
 16. Belső ellenőrzés tervezése, 2017. évi belső ellenőrzési terv
 17. Az Országgyűlés Hivatalával kötendő megállapodás módosulásának jóváhagyása
 18. Maros parti üdülőtelkek bérleti díjának meghatározása a 2017. évre vonatkozóan
 19. Mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok haszonbérleti díjainak meghatározása
 20. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a KEHOP-5.2.3 számú pályázathoz
 21. A Szirbik Miklós Egyesület névhasználati kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 22. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés:

23. Felhatalmazás titoktartási nyilatkozat feloldására

24. Fellebbezés elbírálása a Sándor Móricz Egyesület névhasználati engedélye megtagadása ügyében

 

 

 

Makó, 2016. november 23.

 

Dr. Hadik György s. k.

                                                                                                                   elnök