Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2016. augusztus 30-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2016. augusztus 30. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 1. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 2. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 3. A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása (minden bizottság)
 4. Intézkedési terv módosítása a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Állami Számvevőszék általi vizsgálatával összefüggésben
 5. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása
 6. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
 7. Elektromos töltőállomások létesítése Makón
 8. Csongrád Megyei Kormányhivatallal fennálló használati megállapodások módosítása
 9. Használati megállapodás megkötése Maros Menti Szociális Intézménnyel
 10. Pályázat kiírása a Makó, külterület 0666/67 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére
 11. Tulajdonosi hozzájárulás megadása székhelyhasználathoz
 12. Foglalkoztatási Paktum kialakítása Makón
 13. „Megvalósíthatósági tanulmány készítése, valamint foglalkoztatási stratégia kidolgozása a TOP-5.1.2-15 pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázat megvalósítása érdekében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 14. „A Makói József Attila Városi Könyvtár bontási munkálatainak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 15. Makó, belterület 3527/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat bizottsági elbírálása (csak bizottság)
 16. 169/2016. (V.30.) ÜPB h. számú határozat módosítása (csak bizottság)
 17. Egyebek

Zárt ülés:

 1. Bába Andrásné illetményének rendezése

 

Makó, 2016. augusztus 24.

Dr. Hadik György s. k.

elnök