Mutasd mindet!

Testületi ülés 2016. augusztus 31-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 31-én (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

A 2016. évi költségvetési rendelet  módosítása

 1. sz. előterjesztés

Intézkedési terv módosítása a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Állami Számvevőszék általi vizsgálatával összefüggésben

 1. sz. előterjesztés

Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

 1. sz. előterjesztés

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum  Alapító Okiratának módosítása

 1. sz. előterjesztés

Közbeszerzési Szabályzat módosítása

 1. sz. előterjesztés

Makó, belterület 3527/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Elektromos töltőállomások létesítése Makón

 1. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Kormányhivatallal fennálló használati megállapodások módosítása

 1. sz. előterjesztés

Használati megállapodás megkötése Maros Menti Szociális Intézménnyel

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a Makó, külterület 0666/67 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása székhelyhasználathoz

 1. sz. előterjesztés

A „Velnök utcai telekpályázat elbírálása” tárgyú határozat módosítása

 1. sz. előterjesztés

Foglalkoztatási Paktum kialakítása Makón

 1. sz. előterjesztés

Tarjányiné Dr. Lamper Terézia háziorvossal új feladat-ellátási szerződés megkötése

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 1. sz. előterjesztés

A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztés:

 1. sz. előterjesztés

Bába Andrásné illetményének rendezése

 

Sürgősségi előterjesztés:

5/A. A Makói Óvoda Alapító okiratának módosítása

 1.  Oláh Józsefné és Oláh József Makó, Fűtő u. 1. szám alatti lakosok lakáscsere iránti kérelme
 2. Egyebek

Képviselői indítványok:

Kádár József képviselői indítványa

Weszelyné Véghseő Henriett Mária képviselői indítványa

Makó, 2016. augusztus 24.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék

293/2016. (VIII.31.) MÖKT h.

Tárgy: Bába Andrásné munkáltatói döntésen alapuló illetményrészének visszavonása

 

294/2016. (VIII.31.) MÖKT h.

Tárgy: Bába Andrásné illetményének megállapítása

 

295/2016. (VIII.31.) MÖKT h.

Tárgy: Oláh Józsefné és Oláh József Makó, Fűtő u. 1. szám alatti lakosok lakáscsere iránti

kérelme