Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2015. december 15-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: +36 62 511 800
 

M E G H Í V Ó

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülésére,
melyre ezúton meghívom.
 
Az ülés ideje:

2015. december 15. (kedd) 8:00

 
Az ülés helye:
Főépület, I. emeleti kistárgyaló
 
Dr. Hadik György
elnök
 

N A P I R E N D:

 
 1. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
 2. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
 3. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 4. Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról (minden bizottság)
 5. Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, munkájuk hatékonyságáról   (melléklet színesben)
 6. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 7. Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 9. 2015.évi költségvetési rendelet módosítása    (minden bizottság)                                                                                                                                                                           9/A. Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére
 10. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve (minden bizottság)
 11. Makó és Vonáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány támogatása
 12. Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére
 13. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőkéjének rendezése
 14. Tulajdonosi részesedések kivezetése
 15. Vezetékszolgalmi jogot alapító megállapodás megkötése az M43 Cleaning Kft-vel
 16.  Maros-völgyi LEADER Egesülettel kapcsolatos döntések
 17. Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési terv
 18. A 370/2015. (XI.25.) MÖKT h. számú határozat kijavítása
 19. Politikai pártok helyiségbérleti díjainak meghatározása 2016. évtől
 20. Korona Üzleti és Konferenciaközpont bérleti díjainak meghatározása 2016. évtől
 21. Haszonbérleti díjak meghatározása 2016. évre
 22. Maros-parti üdülőtelkek bérleti díjának meghatározása 2016. évre
 23. Széchenyi tér 8. fsz. 6. sz. üzlethelyiség bérleti díjának felülvizsgálata
 24. Köztemetőkre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata
 25. Makó helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződésének módosítása
 26. DAKK Zrt. tájékoztatója Makó helyi autóbusz-közlekedés menetjegy és bérlet árairól
 27. „Best of Makó” szabályzatának megalkotása
 28. A Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány 2015. évi beszámolója
 29. A Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány 2015. évi beszámolója
 30. A Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2015. évi beszámolója
 31. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2015. évi II. féléves munkájáról
 32. Makó és Térsége Turisztikai Egyesület helyiségbérlet iránti igénye
 33. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztés

 1. Fellebbezés Borboláné Ivanics Csilla gyógyszertámogatása ügyében

Makó, 2015. december 9.