Mutasd mindet!

Testületi ülés 2015. december 16-án

Makó Város polgármesterétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: +36 62 511 800
 

M E G H Í V Ó

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testület rendes ülését
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 13.§ (1) bekezdés alapján összehívom.
 
Az ülés ideje:

2015. december 16. (szerda) 9.00

   
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
 
Az ülés helye:
Városháza I. emeleti nagyterme
 
Farkas Éva Erzsébet
polgármester
 

N A P I R E N D:

 
 1. napirend:

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Czirbus Gábor alpolgármester

 1. napirend:

Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. napirend:

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester, dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző, Dr. Hadik György, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke, Dr. Sánta Sándor, az Egyenlő Esély Bizottság elnöke, Toldi János, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke, Kovács Sándor, a Makovecz Imre Bizottság elnöke, Kádár József, az Agrárgazdasági Bizottság elnöke

4.sz. napirend:

Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól

Előterjesztő: Csernyus Lőrincz főépítész

 1. napirend:

Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról

Előterjesztő: dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző

 1. napirend:

Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. napirend:

Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, munkájuk hatékonyságáról    (melléklet színesben)

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. előterjesztés

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. előterjesztés

Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. előterjesztés
  2015. évi költségvetési rendelet módosítása
 2. előterjesztés

Makó és Vonáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány támogatása

 1. előterjesztés

Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére

 1. előterjesztés

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőkéjének rendezése

 1. előterjesztés

Tulajdonosi részesedések kivezetése

 1. előterjesztés

Vezetékszolgalmi jogot alapító megállapodás megkötése az M43 Cleaning Kft-vel

 1. előterjesztés

Maros-völgyi LEADER Egyesülettel kapcsolatos döntések

 1. előterjesztés

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

 1. előterjesztés

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Kiszombori Határrendészeti Kirendeltsége vezetője kinevezésének véleményezése

 1. előterjesztés

A rendőrség munkájának véleményezése

 1. előterjesztés

Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési terv

 1. előterjesztés

Makó Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

 1. előterjesztés

Dr. Zentay Ferenc Józsefné Dr. Soós Klára Mária háziorvossal új feladat-ellátási szerződés megkötése

 1. előterjesztés

A 370/2015. (XI.25.) MÖKT h. számú határozat kijavítása

 1. előterjesztés

Politikai pártok helyiségbérleti díjainak meghatározása 2016. évtől

 1. előterjesztés

Korona Üzleti és Konferenciaközpont bérleti díjainak meghatározása 2016. évtől

 1. előterjesztés

Haszonbérleti díjak meghatározása 2016. évre

 1. előterjesztés

Maros-parti üdülőtelkek bérleti díjának meghatározása 2016. évre

 1. előterjesztés

Széchenyi tér 8. fsz. 6. sz. üzlethelyiség bérleti díjának felülvizsgálata

 1. előterjesztés

Köztemetőkre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata

 1. előterjesztés

Makó helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződésének módosítása

 1. előterjesztés

DAKK Zrt. tájékoztatója Makó helyi autóbusz-közlekedés menetjegy és bérlet árairól

 1. előterjesztés

„Best of Makó” szabályzatának megalkotása

 1. előterjesztés

A Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány 2015. évi tájékoztatója

 1. előterjesztés

A Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány 2015. évi beszámolója

 1. előterjesztés

A Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2015. évi beszámolója

 1. előterjesztés

Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról

 1. előterjesztés

Külügyi terv és külkapcsolati megerősítő levél

 1. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

Zárt ülési előterjesztések

 1. sz. előterjesztés

Pusztainé Simon Ibolya Makó, Csanád vezér tér 7. IV. 11. szám alatti lakos lakáscsere iránti kérelme

 1. sz. előterjesztés

Fellebbezés Borboláné Ivanics Csilla gyógyszertámogatása ügyében

 1. Egyebek                                                                                                                                                                                                                                                                        11/A . Sürgösségi előterjesztés                                                                                                                                                                                                                                            Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére

 

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések

434/2015. (XII.16.)

435/2015. (XII.16.)

 

 

Makó, 2015. december 9.