Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülése 2023. augusztus 29-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülését 2023. augusztus 29-én (kedden) 8:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 2. Külkapcsolati tanácsnok megválasztása (minden bizottság)
 3. A Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 4. Döntés a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség Magyar Állam részére történő átruházásáról
 5. Vissza nem térítendő támogatás biztosítása a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ részére
 6. Döntés a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. felügyelő bizottságának személyi változásairól
 7. Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány új felügyelő szervi tagjainak megválasztása
 8. Döntés Petőfi parkban történő szobor elhelyezésről
 9. Döntés Makó, belterület 6482/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása kapcsán
 10. Ivóvíz hálózatok átvétele a MÁV Zrt.-től
 11. Képviselő-testületi döntés a településrendezési eszközök módosításának véleményezése kapcsánmellékletek
 12. Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 2024-2038. közötti időszakra
 13. Használatba adási szerződés kötése az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központtal a védőnői feladatellátás biztosítására
 14. Egyebek

 

Makó, 2023. augusztus 23.

Dr. Hadik György s. k.

elnök

Jegyzőkönyv