Mutasd mindet!

Testületi ülés 2023. augusztus 30-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 30-án (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:   Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés
  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés
  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Külkapcsolati tanácsnok megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés
  A Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntés a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség Magyar Állam részére történő átruházásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Vissza nem térítendő támogatás biztosítása a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ részére

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntés a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. felügyelő bizottságának személyi változásairól

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány új felügyelő szervi tagjainak megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntés Petőfi parkban történő szobor elhelyezésről

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntés Makó, belterület 6482/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása kapcsán

 

 1. sz. előterjesztés
  Ivóvíz hálózatok átvétele a MÁV Zrt.-től

 

 1. sz. előterjesztés
  Képviselő-testületi döntés a településrendezési eszközök módosításának véleményezése kapcsánmellékletek

 

 1. sz. előterjesztés
  Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 2024-2038. közötti időszakra

 

 1. sz. előterjesztés
  Használatba adási szerződés kötése az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központtal a védőnői feladatellátás biztosítására

 

Zárt ülési előterjesztés:

 

 1. sz. előterjesztés
  Közfeladatot ellátó személy részére önkormányzati lakás kiutalása

 

 

 1. Egyebek

 

 

 

Makó, 2023. augusztus 23.

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Zárt döntés:

150/2023. (VIII.30.) MÖKT h.

Tárgy: Közfeladatot ellátó személy részére önkormányzati ingatlan kiutalása