Mutasd mindet!

Testületi ülés 2018. június 27-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 27-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:     Makói Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés

A polgármester jubileumi jutalmának megállapítása

 

 1. sz. előterjesztés

Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól

 

 1. sz. előterjesztés
  2018. évi költségvetési rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzata költségvetési kitekintő határozatának elfogadása

 

 1. sz. előterjesztés

Vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmek

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Fecskelakás koncepciója

 

 1. sz. előterjesztés

Hozzájárulás a DAREH Önk. Társ. Társulási Megállapodás módosításához

 

 1. sz. előterjesztés

Trianoni Emlékbizottság létrehozása

 

 1. sz. előterjesztés

Használatba adási megállapodás megkötése a Makó, Lonovics sgt. 15. szám alatti ingatlan vonatkozásában

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a Makó, 051/33 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

 

 1. sz. előterjesztés

Makó, Honvéd városrészi ingatlanok I. ütemének értékesítése tárgyában kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása

 

 1. sz. előterjesztés

„2018. évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtása

 

 1. sz. előterjesztés

Bérleti szerződés megkötése az Angyalsóhaj Alapítvánnyal  –  Melléklet

 

 1. sz. előterjesztés

Új feladat-ellátási szerződés megkötése a Kálvin utcai orvosi rendelőben dolgozó orvosokkal

 

 1. sz. előterjesztés

A Makói Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról

 

18. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

19. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2018. évi I. félévi munkájáról

 

20. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

 

 

Zárt ülési előterjesztések:

21. sz. előterjesztés

Díszpolgári cím 2018. évi adományozása

 

22. sz. előterjesztés

A Makói Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

23. sz. előterjesztés

Teleki László utcai ingatlanok megvásárlása

 

24. sz. előterjesztés

Cserelakás biztosítása Domonyi László és Domonyi Lászlóné bérlők és a vele együtt lakó személyek részére

 

25. sz. előterjesztés

Cserelakás biztosítása Simon Ilona Margit bérlő és a vele együtt lakó személyek részére

 

26. sz. előterjesztés

Cserelakás biztosítása Szalmáné Kőszegi Sarolta és családja részére

 

27. sz. előterjesztés

Makó, Vásárhelyi u. 37.  1. ajtószám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

28. sz. előterjesztés

Makó, Vásárhelyi u. 37.  2. ajtószám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

29. sz. előterjesztés

Makó, Vásárhelyi u. 37.  3. ajtószám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

30. sz. előterjesztés

Kálvária utcai temető károsultjainak kérelme

 

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztés:

8/A. Maros-menti Utánpótlás Futball Clubbal megkötött Együttműködési megállapodások módosítása

 

 

Makó, 2018. június 20.    

 

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zárt ülési döntések:

220/2018. (VI.27.) MÖKT h.

Tárgy: Díszpolgári cím 2018. évi adományozása Tóth István részére

221/2018. (VI.27.) MÖKT h.

Tárgy: A Makói Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

222/2018. (VI.27.) MÖKT h.

Tárgy: A Makó, Teleki László u. 10/B. szám alatti ingatlan megvásárlása

223/2018. (VI.27.) MÖKT h.

Tárgy: A Makó, Teleki László u. 10/A. szám alatti ingatlan megvásárlása

224/2018. (VI.27.) MÖKT h.

Tárgy: A Makó, Teleki László u. 10. szám alatti ingatlan megvásárlása

225/2018. (VI.27.) MÖKT h.

Tárgy: Cserelakás biztosítása Domonyi László és Domonyi Lászlóné bérlők és a vele együtt lakó személyek részére

226/2018. (VI.27.) MÖKT h.

Tárgy: Cserelakás biztosítása Simon Ilona Margit bérlő és a vele együtt lakó személyek részére

227/2018. (VI.27.) MÖKT h.

Tárgy: Cserelakás biztosítása Szalmáné Kőszegi Sarolta és családja részére

228/2018. (VI.27.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Vásárhelyi u. 37. 1. ajtószám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

229/2018. (VI.27.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Vásárhelyi u. 37. 2. ajtószám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

230/2018. (VI.27.) MÖKT h.

Tárgy: Makó, Vásárhelyi u. 37. 3. ajtószám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása