Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2018. június 26-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2018. június 26. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

N A P I R E N D

 

 1. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 2. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
 3. Makó Város Önkormányzata költségvetési kitekintő határozatának elfogadása
 4. Vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmek
 5. Makó Város Fecskelakás koncepciója
 6. Hozzájárulás a DAREH Önk. Társ. Társulási Megállapodás módosításához
  6/a. Maros-menti Utánpótlás Futball Clubbal megkötött Együttműködési megállapodások módosítása
 7. Trianoni Emlékbizottság létrehozása
 8. Használatba adási megállapodás megkötése a Makó, Lonovics sgt. 15. szám alatti ingatlan vonatkozásában
 9. Pályázat kiírása a Makó, 051/33 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére
 10. Makó, Honvéd városrészi ingatlanok I. ütemének értékesítése tárgyában kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása
 11. „2018. évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtása
 12. Bérleti szerződés megkötése az Angyalsóhaj Alapítvánnyal
 13. A polgármester jubileumi jutalmának megállapítása
 14. Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2018. évi I. félévi munkájáról
 15. Egyebek

 

Zárt ülési előterjesztések:

 1. Teleki László utcai ingatlanok megvásárlása
 2. A Makói Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása
  17/a. Kálvária utcai temető károsultjainak kérelme

 

Makó, 2018. június 20.     

Dr. Hadik György s. k.

elnök