Mutasd mindet!

Testületi ülés 2016. december 14-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 14-én (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról

 1. sz. előterjesztés

Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól (1. sz. melléklet) (2. sz. melléklet)

Előterjesztő: Csernyus Lőrincz főépítész

 1. sz. előterjesztés

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató az Állami Számvevőszék általi vizsgálattal összefüggésben megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről

 1. sz. előterjesztés

A képviselő-testület 2017. évi munkaterve

 1. sz. előterjesztés

Közalapítványok 2016. évi beszámolója melléklet

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2016. évi II. félévi munkájáról

 1. sz. előterjesztés

Köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata

 1. sz. előterjesztés

Best of Makó Turisztikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

 1. sz. előterjesztés

Pályázat benyújtása a Makó, külterület 0434 és 0625/9 helyrajzi számmal rendelkező mezőgazdasági földutak stabilizálására és munkagépek beszerzésére

 1. sz. előterjesztés

Makó, belterület 10405/30 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Belterület 4837 hrsz. alatti ingatlan részbeni értékesítésére történő pályázat kiírása

 1. sz. előterjesztés

Maros Vidéki Gazdák Szövetkezetével megkötött opciós szerződés módosítása

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról       

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztés

    3/A. sz. előterjesztés:

A Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

10/A. sz. előterjesztés:

A 2017. évi járási startmunka programok tervezése, kérelem benyújtása

 

 

Makó, 2016. december 7.  

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék