Mutasd mindet!

Agrárgazdasági Bizottsága rendes ülés 2016. december 12-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Agrárgazdasági  Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Agrárgazdasági Bizottsága rendes ülését 2016. december 12. napján (hétfő) 15:15 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

  1. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (minden bizottság)
  2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
  3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
  4. Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról (minden bizottság)
  5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről (minden bizottság)
  6. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság)
  7. A képviselő-testület 2017. évi munkaterve (minden bizottság)
  8. Egyebek

Makó, 2016. december 7.

Kádár József s. k.

elnök