Mutasd mindet!

Testületi ülés 2016. október 26-án

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 26-án (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 

 1. sz. előterjesztés

Támogatás kérése Magyarország Kormányától

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a 2016/2017-es tanév indításáról és a 2015/2016-os tanévről

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről

 

 1. sz. előterjesztés

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum alapító okiratának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés

A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

 

 1. sz. előterjesztés

Intézkedési terv módosítása „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése” című Állami Számvevőszék általi vizsgálatával összefüggésben

 

 1. sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a Makó, belterület 10405/30 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

 

 1. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum részére

 

 1. sz. előterjesztés

A COFFEE SOPHIE Kft. bérleti díjának mérséklése

 

 1. sz. előterjesztés

Használati megállapodás megkötése Maros Menti Szociális Intézménnyel

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Lakáskoncepcióban foglaltak végrehajtásáról

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Lakásügyi Tanácsadó Testület munkájáról

 

 1. sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

   23. Egyebek

Sürgősségi előterjesztés

   12/A  Pénzeszköz átadása a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Zárt ülési előterjesztés:

 1. sz. előterjesztésKözfeladatot ellátó szakember elhelyezésére önkormányzati lakás biztosítása

 

 

Makó, 2016. október 19.  

 

         Farkas Éva Erzsébet

    polgármester

Jegyzőkönyv

Függelék

Zártülési döntések:

350/2016. (X.26.) MÖKT h.

Tárgy: Közfeladatot ellátó szakember elhelyezésére önkormányzati lakás biztosítása