Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2016. október 25-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2016. október 25. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 

 1. Tájékoztató a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről
 2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (minden bizottság)
 3. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása (minden bizottság)
 4. Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 5. A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 6. A vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 1. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum alapító okiratának módosítása
 2. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
 3. A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
 4. Intézkedési terv módosítása „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése” című Állami Számvevőszék általi vizsgálatával összefüggésben
 5. Támogatás kérése Magyarország Kormányától
 6. Pályázat kiírása a Makó, belterület 10405/30 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére
 7. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum részére
 1. A COFFEE SOPHIE Kft. bérleti díjának mérséklése
 2. Használati megállapodás megkötése Maros Menti Szociális Intézménnyel
 3. Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (minden bizottság) 

  16/A   Pénzeszköz átadása a Csongrád Megyei Rendrőr-főkapitányság részére

 4. Well-Media Kft. névhasználati kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 1. „Gázminőségi előírásoknak megfelelő Földgáz energia          beszerzése Makón, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, 01.01.2017. 6:00 CET – 1.10.2017. 6:00 CET időszakra vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 2. „A makói József Attila Városi Könyvtár bontási munkálatainak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntés meghozatala (csak bizottság) 

  19/A Sándor Móricz Egyesület névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)

 3. Egyebek

 

 

Makó, 2016. október 18.

 

Dr. Hadik György s. k.

 elnök