Mutasd mindet!

Testületi ülés 2016. szeptember 21-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 21-én (szerda)
9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

 1. sz. előterjesztés

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 1. sz. előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

 1. sz. előterjesztés

Helyileg védett épületek homlokzat felújítására beadott pályázatok elbírálása

 1. sz. előterjesztés

Egyszeri juttatás nagycsaládosok részére

 1. sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Lovasszövetség támogatási igényének jóváhagyása

 1. sz. előterjesztés

A MAKÓVÍZ Kft. ingatlanainak értékesítése

 1. sz. előterjesztés

Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért „végelszámolás alatt” ajándékának elfogadása

 1. sz. előterjesztés

Együttműködési megállapodás megújítása a Maros-parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sportegyesülettel

 1. sz. előterjesztés

Kocsis Imre „VICTORIA” című festményének, mint ajándéknak az elfogadása

 1. sz. előterjesztés

Használati megállapodás megkötése Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával

 1. sz. előterjesztés

Tájékoztató testületi határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülési előterjesztés:

 1. sz. előterjesztés

Írásbeli felmentés megadása a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. korábbi könyvvizsgálójának tanúkénti kihallgatása céljából

 1. sz. előterjesztés

Kifogás elbírálása a Makó, 21386 hrsz-ú termőföld vonatkozásában

 

 1. Egyebek

 

Sürgősségi előterjesztés:

6/A. „Elektromos töltőállomások létesítése Makón” tárgyú határozat módosítása

7/A. Makó, külterület 0666/67 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Makó, 2016. szeptember 14.  

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

 

Jegyzőkönyv

Függelék

 

318/2016. (IX.21.) MÖKT h.

Tárgy: Írásbeli felmentés megadása a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. korábbi könyvvizsgálójának tanúkénti kihallgatása céljából

 

319/2016. (IX.21.) MÖKT h.

Tárgy: Kádár József települési képviselő szavazásból történő kizárása

 

 

320/2016. (IX.21.) MÖKT h.

Tárgy: Kifogás elbírálása a Makó, 21386 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában