Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülés 2016. szeptember 20-án

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2016. szeptember 20. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 

 1. Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
 3. Helyileg védett épületek homlokzat felújítására beadott pályázatok elbírálása
 4. Használati megállapodás megkötése Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával
 5. A MAKÓVÍZ Kft. ingatlanainak értékesítése
 6. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért „végelszámolás alatt” ajándékának elfogadása
 7. Kocsis Imre „VICTORIA” című festményének, mint ajándéknak az elfogadása
 8. Együttműködési megállapodás megújítása a Maros-parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sportegyesülettel
 9. Csongrád Megyei Lovas Szövetség támogatási igényének jóváhagyása
  9/A „Elektromos töltőállomások létesítése” Makón tárgyú határozat módosítása
 10. Műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő építése, rekonstrukciója és fejlesztésének megvalósítása során” tárgyú közbeszerzési eljárásban végső döntés meghozatala (csak bizottság)
 11. Makó Rednecks Amerikai Futbal Egyesület névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
  11/A Teleline 95. Kft. névhasználat iránti kérelmének elbírálása
 12. Túri Kitti névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 13. Sándor Móricz Egyesület névhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 14. Villamos energia beszerzése 12 hónapra” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (csak bizottság)
 15. 2016. évi közbeszerzési terv aktualizálása (csak bizottság)
  15/A  „Megvalósíthatósági tanulmány készítése, valamint foglalkoztatási stratégia kidolgozása a TOP-5.1.2-15 pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázat megvalósítása érdekében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálása (csak bizottság)
  15/b Makó, külterület 0666/67 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
 16. Egyebek

 

Zárt ülés:

 1. Írásbeli felmentés megadása a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. korábbi könyvvizsgálójának tanúkénti kihallgatása céljából

18.Kifogás elbírálása a Makó, 21386 hrsz-ú termőföld vonatkozásában

 

 

Makó, 2016. szeptember 14.

Dr. Hadik György s. k.

elnök