Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülés 2016. március 29-én

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

M E G H Í V Ó

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülését 2016. március 29. napján (kedd) 8:00 órára h í v o m össze, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Főépület, kistárgyaló terem

N A P I R E N D

 1. Tájékoztató az EDF-Démász, a Sistrade Kft., az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt., valamint az Alföldvíz Zrt. szolgáltatási tevékenységéről
 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal javaslatai az önkormányzat tagságával működő gazdasági társaságokkal kapcsolatban (minden bizottság)
 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása(minden bizottság)
 4. Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása (minden bizottság)
 5. A Makói Gyógyfürdő Kft. átalakulása kapcsán szükséges döntés meghozatala
 6. Az Állami Számvevőszék elnökének figyelemfelhívása
 7. Makó-Térségi Víziközmű Kft. 2015. évi beszámolóinak elfogadása
 8. Makó-Térségi Víziközmű Kft. törzstőke leszállítással kapcsolatos alapítói döntések
 9. A polgármester béren kívüli juttatásának megállapítása
 10. Használati megállapodás megkötése a Magyar Államkincstárral
 11. A Makói Lovas Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetési  határidejének módosítása, részletfizetés engedélyezése
 12. Szerecsen utcai ingatlanok közművesítése és pályázata
 13. „Ovi-Foci a Makói Óvodában” című pályázathoz szükséges önerő biztosítása
 14. Pályázat benyújtása a „Kerékpárosbarát település” cím elnyerésére
 15. Makó Honvéd városrészének megújítása” című pályázat benyújtása
 16. A 2016. április 1. napjával bevezetésre kerülő vízterhelési díjak tudomásul vétele
 17. Javaslat a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéb szervezetek 2016. évben nyújtandó önkormányzati támogatására (csak bizottság)
 18. Halász Tamás címerhasználat iránti kérelmének elbírálása (csak bizottság)
 19. Pályázat benyújtása az Espersit ház irodalmi gyűjteményének megújítására.
 20. Egyebek

Makó, 2016. március 23.

Dr. Hadik György s. k.

elnök