Mutasd mindet!

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság rendes ülése 2024. február 20-án

 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

 

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes ülését 2024. február 20-án (kedd) 8:00 órára hívom össze, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal – kistárgyaló terem

 

 

N A P I R E N D

 

 1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő kötelezettségeknek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása
 2. Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és kapcsolódó döntések – könyvvizsgálói jelentés (minden bizottság)
 3. Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti terve és kapcsolódó döntések
 4. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve
 5. Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása (minden bizottság)
 6. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (minden bizottság)
 7. Önkormányzati rendeletek módosítása helyi önkormányzati képviselő kötelezettségszegése kapcsán (minden bizottság)
 8. Településrendezési eszközök módosításának elfogadása és hatálybaléptetése (minden bizottság)
 9. A Makói Óvoda alapító okiratának módosítása
 10. Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító okiratának módosítása
 11. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia – TOP Plusz Városfejlesztési Programterv módosítása és TVP szerinti pályázatok benyújtása 1. ütem
 12. Pályázat kiírása Makó belterület 10281 hrsz.-ú, a Makó belterület 12203/1 hrsz.-ú és a Makó belterület 10405/59. hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére
 13. Pályázat kiírása Makó, belterület 10757 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
 14. Pályázat kiírása Makó 9538 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
 15. Pályázat kiírása Makó belterület 6156/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
 16. Döntéshozatal a Makó, Kálvin u. 17. szám alatti ingatlan adásvételével kapcsolatban
 17. Döntés a Makó Úri u. 1. szám alatti ingatlan felajánlásáról
 18. Tulajdonosi hozzájárulás a Maros Télisport Egyesület részére
 19. Használatba adási megállapodás megkötése a Makói   Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel gépjárművekre vonatkozóan
 20. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2024. évi munkaterve (csak bizottság)
 21. Egyebek

 

Makó, 2024. február 14.  

 

Dr. Hadik György s. k.

elnök

Jegyzőkönyv