Mutasd mindet!

Testületi ülés 2024. február 21-én

Makó Város Polgármesterétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

M E G H Í V Ó

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 21-én (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

 

Az ülés helye:   Makói Polgármesteri Hivatal – Nagyterem

(Makó, Széchenyi tér 22.)

 

A képviselő-testületi ülésre meghívom.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

 

N A P I R E N D

 

 1. sz. előterjesztés
  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

 

 1. sz. előterjesztés
  A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő kötelezettségeknek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása

 

 1. sz. előterjesztés
  Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és kapcsolódó döntésekkönyvvizsgálói jelentésbizottsági kivonatok

 

 1. sz. előterjesztés
  Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi üzleti terve és kapcsolódó döntések

 

 1. sz. előterjesztés
  Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

 

 1. sz. előterjesztés
  Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  A lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

 1. sz. előterjesztés
  Önkormányzati rendeletek módosítása helyi önkormányzati képviselő kötelezettségszegése kapcsán

 

 1. sz. előterjesztés
  Településrendezési eszközök módosításának elfogadása és hatálybaléptetése

 

 1. sz. előterjesztés
  A Makói Óvoda alapító okiratának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító okiratának módosítása

 

 1. sz. előterjesztés
  Fenntartható Városfejlesztési Stratégia – TOP Plusz Városfejlesztési Programterv módosítása és TVP szerinti pályázatok benyújtása 1. ütem

 

 1. sz. előterjesztés
  Pályázat kiírása Makó belterület 10281 hrsz.-ú, a Makó belterület 12203/1 hrsz.-ú és a Makó belterület 10405/59. hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére

 

 1. sz. előterjesztés
  Pályázat kiírása Makó, belterület 10757 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

 

 1. sz. előterjesztés
  Pályázat kiírása Makó 9538 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

 

 1. sz. előterjesztés
  Pályázat kiírása Makó belterület 6156/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntéshozatal a Makó, Kálvin u. 17. szám alatti ingatlan adásvételével kapcsolatban

 

 1. sz. előterjesztés
  Döntés a Makó Úri u. 1. szám alatti ingatlan felajánlásáról

 

 1. sz. előterjesztés
  Tulajdonosi hozzájárulás a Maros Télisport Egyesület részére

 

 1. sz. előterjesztés
  Használatba adási megállapodás megkötése a    Makói   Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel gépjárművekre vonatkozóan

 

 1. sz. előterjesztés
  Feladat-ellátási szerződés megkötése a D-TIGER Betéti Társasággal

 

 1. Egyebek

 

Makó, 2024. február 14.    

Farkas Éva Erzsébet

polgármester

Jegyzőkönyv